Fler mörka moln på bredbandshimlen: har vi fortfarande sikte på målen?

Att Trafikverkets långa handläggningstider hindrar den för Sverige mycket viktiga bredbandsutbyggnaden är någonting som har bekymrat oss en längre tid. Någon lösning på den utmaningen har vi ännu inte sett, och nu har det seglat in än mörkare orosmoln på bredbandshimlen. Trafikverket flaggar nämligen för att de inte kommer att ge tillstånd till bredbandsutbyggnad i delar av det mindre vägnätet. Verket hävdar att vägarna inte tål fiberförläggning, vilket delvis beror på eftersatt underhåll. För bredbandsutbyggnaden, och digitaliseringen av Sverige, är de signaler som alltså också i denna fråga kommer från regeringens egen myndighet Trafikverket, mycket oroande.

Regeringen har själv satt upp mål för ett uppkopplat Sverige, och för att dessa mål ska kunna uppnås krävs en ordentlig fiberutbyggnad. Att fiber förläggs längsmed annan befintlig infrastruktur, och inte mitt ute i ingenstans, borde vara en självklarhet. Därför är det smått absurt att det är en myndighet med ansvar för just infrastruktur – av alla möjliga aktörer – som är på väg att bli det främsta hindret för att uppnå målen om ett uppkopplat Sverige.

Det är ett faktum att regeringen är beroende av marknadens fortsatta investeringar i digital infrastruktur. Helt enkelt eftersom det inte är myndigheterna själva som bygger ut fiber, utan marknaden som gör jobbet. Om de låts göra jobbet, vill säga. Det är mot bakgrund av det minst sagt märkligt att Trafikverket tillåts fortsätta sinka utbyggnaden. Först med för långa handläggningstider och nu även med begränsade utbyggnadsmöjligheter. Allt det krångel som skapas av myndigheten resulterar i omfattande kostnader och äventyrar de investeringar som Sverige är så beroende av.

Detta var vårt tydliga budskap till infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Peter Eriksson när vi tillsammans med Telia och IP-Only träffade dem på Rosenbad i slutet på januari. Det borde vara självklart att situationen är allvarlig. Vi förväntar oss handlingskraft och ansvarstagande hos ansvariga politiker. För en sak är säker: Utan de privata aktörernas investeringar kommer målen om ett uppkopplat Sverige aldrig att uppnås.