Er man i Bryssel: digital Moules frites

EUs normgivningsmakt berör egentligen alla de delar IT&Telekomföretagen jobbar med. Det ligger därför i sakens natur att vi måste ta Bryssel till Stockholm för att driva branschens intressen hemma. Av detta skäl kommer jag de kommande nio veckorna jobba från ett skrivbord på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel. IT&Telekomföretagens öron och spjutspets i Europa!

Man behöver dock inte vara här länge för att det ska bli tydligt att trots allt fagert tal så är digitalisering inte ett av de områden som EU kommissionen prioriterar högst. Talar vi dessutom om mitt huvudområde välfärdsteknologi hamnar vi än längre ner på prioriteringslistan – på samma sätt som de belgiska musslorna längst ner i moules-skålen.

Men lyckligtvis är det nu på samma vis för EU-kommissionärerna som för alla oss andra; när någon tar en mussla ur skålen ändras den ursprungliga musselordningen och plötsligt kan en digitaliserings/välfärdsteknologi-mussla av ren tillfällighet komma att tas upp till nästa tugga.

Detta var precis vad som skedde i förrgår när kommissionen faktiskt förslog att medlemsländerna nu ska öka samarbetet kring medicinsk teknik. Denna lilla mussla hoppas man – när den öppnats – kan leda till att effektiva och innovativa medicinska hjälpmedel snabbare når ut till patienter i alla EU-länder. Att ett ökat samarbete inom EU kring utvärdering av medicinsk teknik främjar innovation och förbättrar den medicintekniska industrins konkurrenskraft är något man också vill lyfta fram.

Ett steg i rätt riktning men fortfarande för litet. Hela området välfärdsteknologi borde snarare än en enda mussla i skålen vara ett tydligt fokusområde mot bakgrund av vår växande andel åldringar och multisjuka i kombination med brist på kompetens och resurser. Att jag ska lyckas övertyga hela Bryssel om detta på nio veckor är nog för mycket begärt, men jag ska göra vad jag kan för att åtminstone bättre förstå hur vi kan påverka hela soppan och de kockar som rör i den.