En CDO med ett uppdrag! Upp till bevis för regeringens digitaliseringspolitik.

Atlas gavs uppgiften att bära himlen på sina axlar, en poetisk omskrivning för principen att bergen bär himlen. Jag tänker osökt på detta när jag läser att digitaliseringsminister Peter Eriksson nu har utsett Åsa Zetterberg att stödja honom i arbetet med att samordna genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi, brett inom olika politikområden och bland många aktörer.

Låt mig först slå fast att vi tycker att utnämningen av Åsa Zetterberg är bra. Åsa är en klok person med rätt erfarenheter i bagaget för att axla den tunga rollen som regeringens Chief Digital Officer.

Men låt oss inte ignorera det faktum att det likväl är en grannlaga uppgift hon fått på sina axlar. Ska arbetet krönas med framgång krävs mod att sikta mot himlen och muskler att bryta ner silos och förmå många och vitt skilda institutioner, myndigheter och ämbetsmän att samarbeta. Detta kräver i sin tur ett mycket tydligt mandat, vilket jag innerligt hoppas att digitaliseringsministern på riktigt har tilldelat sin nya – och Sveriges första i sitt slag – CDO.

För med mindre än att hela regeringen jobbar tillsammans i detta omvälvande transformativa samhällsprojekt kommer digitaliseringen fortsatt att ligga alltför nära en randföreteelse, vilket vi inte har råd med.

Med det sagt är vårt huvudbudskap först och främst: gratulationer till Åsa Zetterberg och till regeringen för ett bra beslut! Jag och IT&Telekomföretagen hoppas naturligtvis att vi får fortsatt möjlighet att från branschens sida jobba riktigt nära er i dessa för oss alla så angelägna frågor.