Digitalisering allt viktigare ingrediens i EUs gryta

Efter ytterligare en tid i Bryssel slår det mig som en blixt från en klar himmel: jag inser att de som styr här – EU-kommissionärerna – är precis som stjärnkockar. Varje kommissionär driver sin egen restaurang och strävar efter att få så många stjärnor som möjligt.

Hur skaffar man sig sina stjärnor? Kanske genom att använda gamla väl inarbetade recept, där man litar på och lutar sig mot erfarenheter, beprövad kunskap om råvaror, kryddor och väl använda redskap. Jag misstänker att det är det EU-Kommissionen förlitat sig på i sitt fokus på sociala och arbetsrättsliga frågor avseende arbete, anställningsbarhet och utbildning. Detta innan man började med de nya framtidsfrågorna – som digitalisering.

Frågan är hur stjärnkockarna tänker nu då vi ju faktiskt lever i en disruptiv värld, där andra värderingar och överväganden än av generationer nedärvda erfarenheter styr individen? Vilka recept och maträtter kommer att ge framtida stjärnor på restaurangen och köer utanför dörrarna (eller kanske snarare krascha bordsboknings-appen)?

Svaret är att kockarna här i Bryssel har börjat laborera med nya kryddblandningar och i detta sammanhang tagit fram en strategi för hur ingrediensen digitalisering bör betraktas. Inom ramen för Kommissionens Digital Single Market (DSM) strategy, har dessa tre områden identifierats i den halvtidsutvärdering som gjorts:

  • Enable citizen’s secure access to and use of health data across-borders;
  • Support a cross-border data infrastructure to advance research and personalized medicine;
  • Facilitate feedback and interaction between patients and health care providers, supporting citizen empowerment.

Kommissionen har faktiskt ända sedan 2004 använt e-Health, eller e-hälsa som vi säger, som en spännande ny krydda vid tillskapande av nya rätter och menyer. 2011 etablerades ett e-hälsonätverk för samarbete kring data/informationsutbyte över nationsgränser. En andra e-Health action plan togs sedan fram 2012 och ska leva till 2020. Planen uppdaterades 2014 med den mobila kryddan, och 2015 blev e-Hälsa en del av DSM. För åren 2018 – 2020 har man som grädde på moset avsatt 207.5 miljoner Euro till kommande programutlysningar.

Hittills har Estland varit det land inom EU som fokuserat mest på att driva innovation på det digitala området. Under deras ordförandeskap har exempelvis fokus på möjligheter för medborgaren att få säker access till sitt eget hälsodata varit stort. I ljuset av esternas engagemang kan jag inte låta bli att undra när vi ska få se svenska recept och kryddor på de europeiska restaurangerna? Inte minst inom AI och robotik borde vi ta mera plats, men mitt intryck är tyvärr att våra representanter här är så där svenskt lagom även i denna fråga. Och lagom är ju inte alltid bäst.

Ps.
AI-kryddan kommer att belysas den 25e april i ett så kallat Call, dvs ett meddelande från Kommissionen. Hur det ser ut och vad det innehåller vet ännu ingen utanför den inre skaran av kockar. Låt oss hoppas att det smakar.