Womentor 2018 är igång

Nu har startskottet gått för den tolfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Nytt för i år – jämställdhetsindexet JÄMIX®

Det många företag efterfrågar är konkreta verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, och det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring. Väldigt många efterfrågar också verktyg för ”benchmarking”: att kunna jämföra sig och sin progress både med andra i branschen och med näringslivet i stort.

För att möta dessa behov ingår Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX i Womentor från 2018. Genom att samarbeta med en erfaren aktör som har en etablerad metod för mätning, målstyrning och indexering av jämställdhets- och mångfaldsarbete till programmet hoppas vi kunna ge ännu mer värde till deltagande företag. Under introduktionen fick alla deltagande företag sitt index, som grundplåt för det fortsatta arbetet under året.

CGI fick högst Jämix att starta Womentor-året med. Bilden: CGIs HR-direktör Berit Henesy tog emot diplom av Anders Johrén och Lisa Karthäuser från Nyckeltalsinstitutet.