Madeleine Bergrahm och Helena Nordin leder Hållbarhetsrådet

Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager & SPP Program på HP och Helena Nordin, Hållbarhetschef på Advania besitter sedan en tid tillbaka ordförande- respektive vice ordförandeposten i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd som engagerar ett stor antal medlemsföretag. Här berättar de hur de ser på sina uppdrag, vad de gör i sitt dagliga arbete och varför de och de företag de representerar satsar på hållbarhet.

Madeleine, vad innebär uppdraget som ordförande i Hållbarhetsrådet för dig?

Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager & SPP Program HP och ordförande i Hållbarhetsrådet.

– Hållbarhetsrådet kan bidra till att föra upp rätt frågor i debatten bland olika intressenter. Jag tänker på de frågor som är relevanta över en IT-produkts eller tjänsts livscykel och där vi som bransch har möjlighet att påverka. Sociala frågor i hela värdekedjan och renare materialflöden är två aktuella frågor. Att vara ordförande är spännande, rådet består av många engagerade medlemmar. Jag hoppas kunna bidra med kunskap från en del andra branscher samt internationell erfarenhet.

Vad gör du till vardags, och varför är HP intresserade av Hållbarhetsrådets frågor?

– Det som är spännande med hållbarhetsfrågor är att de rör hela verksamheten, jag lär mig något nytt nästan varje dag även om jag jobbat länge med hållbarhet. Den nordiska marknaden ligger långt framme i många hållbarhetsfrågor så det mesta jag är engagerad i har externt fokus.  Jag ansvarar också för att koordinera upphandlingsfrågor inom mitt team i EU.

– Hållbarhetsrådet kan samla branschen och på så sätt få större gehör hos till exempel offentlig sektor. I rådet kan vi bidra med olika perspektiv beroende på var i värdekedjan våra respektive bolag verkar.

Helena, vad innebär uppdraget som vice ordförande i Hållbarhetsrådet för dig?

Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania och vice ordförande i Hållbarhetsrådet.

– Jag stöttar och agerar bollplank till vår ordförande för att göra rådets arbete så effektivt och bra som möjligt. Det finns mycket idéer och ambitioner inom rådet, men samtidigt begränsat med tid och resurser så vi har hela tiden behov av att prioritera det som är viktigast för medlemmarna.

Vad gör du till vardags, och varför är Advania intresserade av Hållbarhetsrådets frågor?

– Under de senaste åren har vi tydligt sett det ökade intresset runt hållbarhetsfrågor från våra kunder, samtidigt som det kommit flera nya direktiv och lagar som vi omfattas av. Just nu har jag därför stort fokus på Advanias hållbarhetsrapportering som vi vidareutvecklar i vårt interna ledningssystem.

– Jag har deltagit i Hållbarhetsrådets arbete i drygt 3 år nu och ser hur värdefullt det är för Advania att kunna arbeta tillsammans med andra i branschen för att hinna med att bevaka alla trender, och samtidigt kommunicera med våra intressenter och förstå hur vi som bransch påverkas av det som händer i omvärlden.