Det bulgariska ordförandeskapet lovar fortsatt fokus på digitalisering

Härom veckan presenterade Emil Karanikolov, Bulgarisk Ekonomiminister, och Ivaylo Moskovski, IKT- och transportminister, Bulgariens prioriteringar inför sitt EU-ordförandeskap de kommande sex månaderna. Bulgarien tar över ordförandeskapet vid en tidpunkt då den digitala agendan drivits hårt och varit ett tydligt fokus för EUs lagstiftning och politik.

Det tidigare ordförandelandet Estland väckte liv i digitaliseringsfrågorna på riktigt under sin mandatperiod; cirka 50 direktiv, förslag och andra initiativ har rullats ut bland medlemsländerna inom ramen för strategin om den digitala inre marknaden, and more is to come. Estland har levererat  som de lovat och arbetet med att få de digitala frågorna på kartan i Europa har varit lyckosamt. Innehållet har varierat men i sin helhet har de bidragit till en konstruktiv diskussion kring de digitala frågorna.

Att i 18-månadersperioder utse en ”trio” av länder för att inneha ordförandeskapet i ministerrådet i sex månader var, är ju en form av samarbete som fastställdes i Lissabonfördragen från 2009. Syftet är att länderna ska arbeta mer långsiktigt, och tillsammans sätta upp prioriterade områden under hela perioden. Formen innebär däremot inte att de tre ordförandeländerna per automatik driver samma linje, eftersom de själva ansvarar för agendan under sin mandatperiod.

Men i fallet Estland, Bulgarien och Österrike verkar trio-arbetet ha fungerat precis som en kan önska, i alla fall om det Bulgarien presenterade tidigare i veckan realiseras. Flera av de mål och fokusområden som presenterades är tydligt kopplade till det arbete som Estland byggt upp, vilket är både glädjande och lugnande nyheter.

I presentationen framhålls att en väl fungerande inre marknad är en av Bulgariens högsta prioriteringar, i syfte att stärka både medborgarna och näringslivet. För att stärka den digitala inre marknaden vill Bulgarien därför ta vid där Estland slutade, genom att exempelvis fortskrida trilogerna om förslaget på avtal om ”delivery contracts of digital content” och etablera en diskussion med Europaparlamentet kring ”The Single Digital Portal” med mera.

I tillägg till dessa fokusområden nämns också ett antal mål, exempelvis att nå framgång i förslaget om fria dataflöden av icke-personliga data och att nå fram till en gemensam princip kring cybersäkerhet bland medlemsländerna.

Diskussionen kring Europas framtid har landat i att en väl fungerande inre marknad är ett högt prioriterat område för EU att fokusera på. Den inre marknaden är avgörande för alla EU:s medlemsländers välstånd och konkurrenskraft, inte minst för Sveriges, vilket kräver likställda krav på reglering och standarder på det digitala området. Ländernas näringslivs digitaliseringsgrad varierar kraftigt och därför är prioriteringen om en mer rättvis digital inre marknad med lika villkor och sund konkurrens för företagen helt rätt. Ska Europa, och däri Sverige, ha möjlighet att vara ledande på den globala digitala marknaden krävs den här typen av prioritering.

För att uppnå den långsiktiga visionen om ett digitalt Europa krävs att ordförandeländerna, precis som Bulgarien nu gjort, fortsätter att driva en effektiv och medveten agenda i linje med tidigare ordförandelands arbete. So far so good!