Dataskyddsförordningen (GDPR): Så gör du rätt med IT&Telekom­företagens nya standardavtal

Tillsammans med våra medlemsföretag har vi tagit fram nya standardavtal för behandling av personuppgifter. De nya avtalstexterna är särskilda bestämmelser som är tänkta att användas tillsammans med våra befintliga standardavtal när man som leverantör ska lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för kunders (personuppgiftsansvarigas) räkning.

När dataskyddsförordningen (gdpr) börjar gälla den 25 maj 2018 ersätter våra nya standardavtal (särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter) de allmänna bestämmelsernas villkor vid behandling av personuppgifter.

För att leva upp till kraven i den nya förordningen bör redan ingångna avtal omförhandlas, exempelvis genom att parterna bifogar de nya särskilda bestämmelserna för behandlingen av personuppgifter till de ingågna avtalen.

I vår webbshop finns nu tre versioner av sk särskilda bestämmelser för behandlingen av personuppgifter; en för Molntjänster, en för IT-Infrastrukturtjänster och en för övriga tjänster (t.ex. IT-Projekt, IT-Tjänster och Agila Projekt). Välj därför de särskilda bestämmelser för behandlingen av personuppgifter som lämpar sig bäst för aktuell(t) tjänst/uppdrag/underhåll.

Till de särskilda bestämmelserna för behandlingen av personuppgifter kommer även bilagan Specifikation över behandlingen av personuppgifter. Bilagan/formuläret måste fyllas i av kund och leverantör senast i samband med att avtalet ingås.

Samtliga dokument finns direktöversatta till engelska.


Våra standardavtal riktar sig till alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster och är ett stort hjälpmedel i arbetsvardagen. Avtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige, de är vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar. Vi ger förmånliga priser till alla företag som är medlemmar i något av Almegas förbund.