Datarådet tar ställning

Datarådet, IT&Telekomföretagens medlemsråd för data- och innehållsrelaterade frågor, har gemensamt arbetat fram ett antal ställningstaganden om data och digitalt innehåll som är tänkta att användas som styrdokument i rådets fortsatta arbete med påverkan och opinionsbildning.

– Digitaliseringen går otroligt fort idag och data är en central resurs för många av våra medlemsföretag, för att kunna skapa nya digitala tjänster och lösningar. Branschen består av många olika aktörer, som ibland har varierande åsikter om data och innehållsfrågor samtidigt som behovet av ett enat påverkansarbete på det här området är stort. Datarådet har därför lagt ner ett stort arbete på att ta fram fyra gemensamma ställningstaganden som tillsammans utgör en ny branschpolicy för data och innehållsfrågor. Det arbetet har vi nu äntligen gått i mål med, konstaterar Pär Nygårds näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och sammankallande i Datarådet.

– Ställningstagandena är principiella styrdokument som ska vägleda oss i branschens påverkansarbete framöver. Från och med nu kommer dessa alltid ligga till grund för Datarådets arbete oavsett fråga. Att det är tydligt för oss alla vad vi redan är överens om gör oss mer snabbfotade och naturligtvis mer transparenta. Inte minst det sistnämnda är viktigt. Att tydliggöra för våra motparter såväl som för allmänheten var branschen står i centrala frågor som rör reglering av data och innehåll är en förutsättning för vår trovärdighet och möjlighet att påverka i gynnsam riktning.

Datarådets ställningstaganden i korthet

  1. Den datadrivna ekonomin kräver tillgång till data. IT&Telekomföretagen arbetar genom Datarådet för att: Reglering av data och innehåll ska maximera innovationskraft och minimera transaktionskostnader.
  2. Hög tillit till databehandling är en förutsättning för att maximera digitaliseringens möjligheter. IT&Telekomföretagen arbetar genom Datarådet för att: framtidssäkra regler, vägledningar och uppförandekoder.
  3. Digitaliseringen rör sig snabbare än lagstiftningen – behovet av anpassningsförmåga och breddad kompetens är stort. IT&Telekomföretagen arbetar genom Datarådet för att: Adressera den strukturella policyutmaningen.
  4. Budbärarneutralitet är en förutsättning för att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter.  IT&Telekomföretagen arbetar genom Datarådet för: Tydliga och rättssäkra regler där lagstiftare och domstolar, inte privata aktörer, beslutar om eventuella inskränkningar av mänskliga rättigheter i den digitala miljön.