Sverige redo för digitalt ledarskap – vem tar bollen?

Hur har Estland lyckats bli så framgångsrika på digital samhällsnytta, och vad kan vi i Sverige lära och kanske ta efter? Detta var rubriken på två kunskapsseminarier vi var medarrangörer till i förra veckan: det första i riksdagen med Emma Henriksson (KD) som värd, det andra i våra lokaler på Sturegatan med ett trettiotal intresserade representanter för både medlemsföretag och det offentliga.

Båda seminarierna var en efterfrågad uppföljning på det möte som hölls den 22a maj i år då ett 40-tal IT-chefer och andra digitaliseringsintresserade träffades i Stockholms Stadshus för att få veta mer om den nationella estniska plattformen x-road, en digital portal som täcker i stort sett alla kontaktytor en medborgare kan tänkas behöva – alltifrån vård- och läkarkontakter till skattedeklaration och bilregister.

Vad blev då svaret på frågan om vad vi kan lära och ta efter av Estland? Skulle också vi ha nytta av en x-road, i praktiken en gemensam ”hängränna” byggd med öppen källkod för kommuner, landsting och andra myndigheter att koppla upp sig mot, för att på bästa och mest effektiva sätt serva våra medborgare?

Anette Åkesson (M) som under eftermiddagen presenterade och svarade på frågor om sin och Niklas Wykmans motion ”Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige (2017/18:2033)”, menar i alla fall det. Deras budskap är tydligt: Sverige skulle ha mycket att vinna på att ta lärdom av Estlands målmedvetna och framgångsrika strategi för digitalisering… och den svenska regeringen borde därför utreda möjligheterna att etablera en nationell digital plattform som är inspirerad av estniska x-Road.

Och i slutet av eftermiddagen svarade faktiskt alla närvarande i rummet, efter en stunds eftertanke, med ett rungande JA på frågan. Så då är väl saken biff? Nja, blir väl svaret på det. För lika stor som samstämmigheten var om fördelarna med en nationell lösning, var den om utmaningarna med att lyckas gå från ord till handling. Helt klart är det svenska kommunala självstyret en komplicerande faktor, liksom avsaknaden av vilja att ta ett tydligt nationellt ledarskap för digitaliseringen av vår välfärd.

Jag brukar ju använda sportreferenser och här är det kanske inte så mycket stundande vinter-OS som fotbolls-VM jag kommer att tänka på; för vad är väl detta annat en ett alldeles perfekt frisparksläge? Något sent i matchen, men inte försent för den eller de politiker som nu inför det kommande valet vågar driva en vision om ett sammanhållet digitalt Sverige hela vägen in mål. Vem tar bollen?

(Vill du veta mer om x-road? Kontakta mig om du vill ta del av den presentation som hölls av Külle Tärnov, Manager of the Department and Health Tech Cluster, Tallinn Science Park Tehnopol)