Debatt: Brist på IT-kompetens hotar tillväxten

70 000 experter kommer att saknas i den digitala sektorn år 2022. Nu krävs åtgärder för att råda bot på it-kompetensbristen, skriver representanter för ett stort antal företag inom IT&Telekomföretagen på SvD Debatt idag.

Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan digitaliseringen bidra till att lösa våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Många människor arbetar varje dag med att få detta att hända. Interaktionsdesigners paketerar de snygga och användarvänliga tjänster som gör Sverige ledande inom digital tjänsteutveckling. Kvalificerade dataanalytiker klurar ut hur vi med hjälp av den ocean av information som numera finns tillgänglig skapar en mer hållbar värld. Supporttekniker ser till att vi övervinner trösklarna för alla att ta del av den enorma nytta som digitala tjänster ger. IT-arkitekter ser till att lösa komplicerade systemknutar inom vård och omsorg så att äldre, sjuka och funktionshindrade kan ta älgkliv i sin livskvalitetsutveckling.

Och framför allt är en mycket stor grupp programmerare och systemutvecklare motorn bakom att digitala produkter och tjänster överhuvudtaget blir till.

IT- och telekombranschen står idag för närmare hälften av produktivitetstillväxten i Sverige och utvecklingen accelererar. Tillsammans med det faktum att mycket av den digitala utvecklingen nu sker utanför den egentliga IT- och telekombranschen, exempelvis inom industri, logistik, handel, finans och offentlig sektor, kan vi idag tala om en digital sektor som sysselsätter över 300 000 personer.

Det låter mycket, men är dessvärre långt ifrån tillräckligt. Alla de roller som nämndes inledningsvis råder det nämligen akut brist på i Sverige. Så många som 70 000 experter kommer saknas år 2022, om inte aktiva insatser görs, visar vår nya rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens.

Vi som representerar IT- och telekombranschen har larmat förr, men ser dessvärre att de åtgärder som faktiskt kommit till skott och det vi själva kan göra inom branschen, inte räcker för att skapa det utbud av kompetens som är nödvändig för att täcka behoven.

Vi efterfrågar därför ett antal aktiva insatser från politiker och myndigheter, som vi ser som absolut nödvändiga för att inte IT-kompetensbristen ska accelerera ytterligare och få mycket negativa konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Våra åtgärdsförslag är:

1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering:

 • Kompetensutveckla alla beslutsfattare inom offentlig sektor så att de förstår hur digitaliseringen påverkar deras verksamhet, och hur de med hjälp av innovation kan utveckla denna.
 • Stärk samordningen mellan Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen.
 • Effektivisera myndighetssamverkan – börja med att omdefiniera Arbetsförmedlingens roll.

2. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval:

 • Genomför regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering, med fokus på att höja lärares och skolledares kompetens.
 • Reformera lärarutbildningen i grunden, med digitalisering som en bärande del.
 • Samverka tätare med arbetslivet för att säkra ungdomars allsidiga, icke fördomsfulla och icke könsstereotypa uppfattning om yrken.

3.Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären:

 • Tillsätt en fortbildningskommission för att främja livslångt lärande.
 • Ge studenter på högskoleutbildningar bättre arbetslivsförberedelse, genom bl.a. färdighetsträning under studietiden.
 • Prioritera yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet.

4.Främjande av migration och integration:

 • Ta fram en nationell strategi för talangattraktion.
 • Satsa på en ökning om minst 10 000 fler internationella toppstudenter som söker sig till svensk högskola.

Vi ser fram emot en fortsatt aktiv dialog med beslutsfattare inom alla sektorer för att gemensamt finna lösningar, men vill inför den starkt betona vikten av att alla i ledande position nu måste ”fatta grejen” och erkänna digitaliseringens status som en topprioriterad och strategisk ledarfråga. Fortfarande dominerar tankefiguren om att detta är en fråga för ”IT-avdelningen” i förödande stor grad.

/Representanter för IT&Telekomföretagens styrelse och IT-kompetensråd:

Glenn Arnesen
VD IFS

Stefan Bäcktorp
VD Bredbandsgruppen

Hélène Barnekow
VD Telia Sverige

Håkan Dahlström
VD Tieto Sverige

Joacim Damgard
VD Microsoft Sverige

Richard Eklind
VD OneAgency

Anders Englund
VD Attentec

Marie Eriksson
Director Dfind Group

Niklas Flyborg
VD och koncernchef Cybercom Group

Pär Fors
VD CGI Sverige, styrelseordförande IT&Telekomföretagen

Georgi Ganev
VD Dustin

Sofia Gerstenfeld
VD Visma Enterprise

Carl-Johan Hamilton
Grundare och vVD Ants, ordförande i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd

Staffan Hanstorp
Styrelseordförande Addnode Group

Patrik Hofbauer
VD Telenor Sverige

Carl-Johan Hultenheim
VD Atea

Per Johanson
Ledamot Almegas styrelse

Lars Kry
VD Sigma IT Consulting

Magnus Larsson
VD Expander Business Consulting

Jonna Nordén
VD Bouvet Sverige

David Mothander
Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Ulf Pehrsson
Vice President Ericsson

Johan Rittner
VD IBM Sverige

Thorbjörn Sagner
VD Eltel Networks Infranet

Karin Schreil Jonsson
VD Fujitsu Sweden

Joel Sommerfeldt
VD och koncernchef Axiell Group

Anna Wikland
VD Google Sverige