Anmäl ditt företag till Womentor 2018 – nu med jämställdhetsindexet JÄMIX®

Womentor är ett årslångt förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget, och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt.

Womentor-företag bättre än branschsnittet

Då Womentor genomfördes första gången var andelen kvinnor i branschen totalt 32 procent, en siffra som 2016 sjunkit till 28 procent. På chefs- och VD-nivå är utvecklingen positiv om än på en låg nivå: andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.

De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

JÄMIX®- ännu bättre verktyg för strukturerat mångfaldsarbete och benchmarking

Våra utvärderingar av Womentor visar att det företag framför allt efterfrågar är ännu mer konkreta verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering. Det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring. Väldigt många efterfrågar också verktyg för ”benchmarking”: att kunna jämföra sig och sin progress både med andra i branschen och med näringslivet i stort.

För att möta dessa behov ingår Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX® i Womentor från 2018. Genom att samarbeta med en erfaren aktör som har en etablerad metod för mätning, målstyrning och indexering av jämställdhets- och mångfaldsarbete till programmet hoppas vi kunna ge ännu mer värde till deltagande företag.

Sedan 2006 har 347 adepter, lika många mentorer och 57 företag medverkat i Womentor. Många av företagen återkommer som deltagare år efter år. Womentor är ett strategiskt initiativ av IT&Telekomföretagen inom Almega, och drivs praktiskt av Karin Ahlström på team- och ledarutvecklingsföretaget Ardida. Karin Ahlström är i grunden civilingenjör med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, och en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör.