Utvisningshot och osäkerhet gör att Sverige tappar medarbetare till andra länder

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent. Samtidigt har väntetiderna förlängts och för närvarande har Migrationsverket 8 600 förlängningsansökningar på hög. Tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i de svenska företagen och för svensk tillväxt kan komma att utvisas från Sverige de kommande åren.

Regeringen har tagit lovvärda initiativ till lagändring, men något måste göras snabbt för att hjälpa de 8 600 arbetskraftsinvandrare som nu väntar på besked om sina förlängningsansökningar.

– Vi ser nu väldigt många exempel där personer trots att de har löfte om anställning här i Sverige istället för att leva i osäkerhet och lång väntan flyttar till andra länder länder vilket naturligtvis är en stor förlust för oss, konstaterar Carl-Johan Hamilton vice VD på Ants och ordförande i IT-kompetensrådet.

Amirhossein Fouladi är en av många som är drabbade. Amirhossein som kommer från Iran genomförde sin masterutbildning i Sverige, och har därefter haft fast anställning på ett av IT&Telekomföretagens medlemsföretag Attentec. Sedan hans uppehållstillstånd gick ut vid årsskiftet 2016-17 väntar han på besked om ett nytt tillstånd, men får ingen information om när det kan utfärdas. På Migrationsverkets hemsida uppges idag att väntetiden ligger på mellan 10-14 månader, med tillägget ”Observera att detta inte är ett löfte om att du kommer att få ett beslut inom denna tid.”.

Så länge han inte har tillståndet är framtiden oviss, och han kan heller inte röra sig utanför Sverige varken i tjänsten eller privat – han är inlåst utan att veta om han får stanna. Amirhossein känner idag att han inte kan leva under dessa betingelser och har därför ansökt om uppehållstillstånd i Kanada.

– Amirhossein är en mycket uppskattad medarbetare som haft en fast anställning på Attentec i tre år. Det råder stor brist på duktiga utvecklare hos oss, och inom hela IT-sektorn. Jag kan inte förstå logiken i att vi i Sverige först bekostar en fin utbildning och därefter behandlar människor så respektlöst – det gör mig både ledsen och arg. Amirhossein ser inte hur han ska kunna skapa sig en hållbar framtid i Sverige under dessa förutsättningar. Att han nu överväger att emigrera till Kanada är en stor förlust för Attentec, IT-branschen och för Sverige, säger Anders Englund,VD Attentec och ledamot i IT&Telekomföretagens styrelse.

– Det värsta för mig är att jag inte vet vad som gäller. Jag ser andra personer i samma situation som blir utvisade. Hur ska jag kunna bygga mitt liv i Sverige när jag efter åtta år fortfarande inte kan vara säker på en framtid här. Utan uppehållstillstånd är jag fånge i Sverige, om jag lämnar landet vet jag inte om jag får komma tillbaka. Jag ansökte om förnyat tillstånd i januari och har fortfarande inte fått något besked och inte heller någon information om när ett sådant besked kan väntas bli klart. För två månader sedan gifte sig min syster i Iran. Jag kunde inte delta. Migrationsverket meddelar att man får besked efter högst 18 månader. Med två-åriga uppehållstillstånd innebär det att jag riskerar att vara fånge i Sverige 75 procent av mitt liv, konstaterar Amirhossein Fouladi.

Situationen med hur regler kring kompetensinvandring tillämpas är fortsatt mycket problematisk, och IT&telekomföretagen arbetar tillsammans med många andra vidare med att på olika sätt förmå politiker och myndigheter att skyndsamt åtgärda bristerna.