Konkurrensverket vill förbjuda Hässleholm att begränsa bredbandskonkurrensen

Konkurrensverket stämmer Hässleholms kommun i domstol för att få fram ett förbud mot kommunens konkurrensbegränsande agerande på bredbandsmarknaden.

– Vi är givetvis glada över att Konkurrensverket, efter att ha utrett frågan i nästan två år, tagit detta förnuftiga beslut. Det är viktigt att Hässleholms kommuns agerande prövas i domstol eftersom det sätter käppar i hjulet för den för Sverige så viktiga bredbandsutbyggnaden, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Läs pressmeddelandet från Konkurrensverket här.

IT&Telekomföretagen anmälde i november 2015 Hässleholms kommun till Konkurrensverket, eftersom Hässleholms kommuns agerande har principiell betydelse och riskerar att, om det inte stoppas, sprida sig till andra kommuner. Genom att hädanefter vägra markavtal och grävtillstånd för nedläggning av fiber i kommunen pga att kommunen vill skydda den egna fibersatsningen utestänger Hässleholms kommun helt konkurrens från andra aktörer.