Debatt: Kommunens fiberstrid stoppar utvecklingen

Det handlar egentligen inte om Hässleholm, även om invånarna där förtjänar bättre. Det handlar om digitaliseringen av Sverige. Därför är Konkurrensverkets slutsats en efterlängtad och tydlig signal till landets kommuner, skriver IT&Telekomföretagens Kajsa Frisell och Stefan Holm på Almega i Dagens Samhälle.

Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Det menar Konkurrensverket som nu tar Hässleholm till domstol för att få fram ett förbud mot kommunens agerande. Att Konkurrensverket i sin grundliga utredning landat i att Hässleholms kommuns agerande är olagligt och sätter marknaden ur spel är en efterlängtad och tydlig signal till landets kommuner.

Bakgrunden är att Hässleholms kommun i oktober 2015 beslutade sig för att inte låta andra än kommunen själva gräva ner fiberkabel för bredband. Beslutet innebar att kommunen inte släpper in andra aktörer på marknaden, inte vill samverka och inte vill främja konkurrens. Detta trots att vi vet att det är just detta som behövs för att nå regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige där både näringsliv och medborgare tillhandahålls bredbandsuppkoppling och bredbandstjänster till konkurrenskraftiga priser.

För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver alla i vårt land en bra uppkoppling till den digitala infrastrukturen. Den som idag står utan uppkoppling står i många delar utanför samhället. Bredbandsutbyggnaden är därför en angelägenhet för alla.

Eftersom Hässleholms agerande så tydligt satte käppar i hjulet för den för Sverige så viktiga bredbandsutbyggnaden, och för att risken för att agerandet skulle tas efter av andra kommuner valde IT&Telekomföretagen att hösten 2015 anmäla Hässleholms kommun till Konkurrensverket.

Två år senare, vilket är en lång tid för de som står utan fiberleverans när utbyggnaden går i rask takt i andra delar av Sverige, har Konkurrensverket nu lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholm kommun ska förbjudas att begränsa konkurrensen på marknaden. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut.

Fallet handlar egentligen inte om Hässleholm. Det handlar om att osund konkurrens i kommuner just nu är, och under de senaste har åren varit, ett av de största hindren för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det handlar om frågan om en kommun kan bestämma sig för att negligera regeringens bredbandsstrategi och sina invånares rätt till digital infrastruktur till konkurrenskraftiga priser.

Konkurrensverkets beslut säger med all önskvärd tydlighet att svaret på det är nej. Ärendet är inte avgjort än, men vi hoppas givetvis att det blir ett snabbt avgörande i domstolen. Det allra bästa vore förstås att Hässleholms kommun inte låter ännu mer tid gå till spillo utan redan nu hörsammar signalen att välkomna externa investeringar och främja sund konkurrens genom att ta sitt förnuft till fånga och ändra beslutet om att vara monopolist i sin egen kommun. Och framförallt att Sveriges andra kommuner nu i första hand ser till sina egna medborgares och företags bästa genom att släppa in konkurrensen. För visst måste ni väl i grund och botten hålla med Konkurrensverkets GD om att en kommun i första hand bör ”verka för att gynna utveckling, innovation och företagsamhet – inte för att försvåra för företag att agera och växa”?

Allt annat vore inte i första hand en trots emot Konkurrensverkets beslut, utan ett svek mot de egna kommunmedlemmarna som riskerar att inte snabbt få tillgång till bredband och att få det till det bästa pris som marknaden kan erbjuda.

Kajsa Frisell, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen inom Almega
Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega