Enkätresultat: kompetensbehov 2017

Som ett led i att ta fram en ny version av rapporten Akut och strukturell kompetensbrist i IT-och telekomsektorn från 2015 har IT&Telekomföretagen genomfört dels ett arbete med att definiera de kompetenser som IT-bolag och andra digitala verksamheter söker, dels sänt ut en enkät där behovet av dessa kompetenser undersöks. Den nya versionen av rapporten presenteras under hösten 2017.

Enkäten har besvarats av 200 respondenter i huvudsak verksamma inom IT-och telekomleverans. Utan att göra anspråk på att vara statistiskt säkerställt indikerar enkätresultatet följande:

  • Stora, och ökande, behov över hela linjen av IT-/digitaliseringskompetenser, med särskild tonvikt på programmering och systemarkitektur.
  • Generellt höga krav på högskolekompetens. De kompetenser där yrkeshögskole-utbildning är mest relevant är inom support, IT-infrastruktur och IT service management.
  • Generellt höga krav på personliga och sociala kompetenser på de flesta kompetenser, på så sätt att de bör vara integrerade delar av utbildningen.

Här kan du ta del av resultatet (PDF) – uppdaterad den 25 augusti med jämförelser mellan regioner!