Digital Europe på besök – ökad samverkan ett måste för att driva digitaliseringen framåt

Den svenska och europeiska IT-branschen går som tåget och digitaliseringens genomslag märks nu mer överallt i samhället. Potentialen är som alla vet enorm samtidigt som det är en stor utmaning i att finna rätt utvecklingsvägar och undvika fallgropar på vägen.

Ingen vet allt eller heller exakt hur digitaliseringen kommer att påverka samhället framöver. När allt går snabbare, konkurrensen ökar och villkoren förändras blir betydelsen av att våga tänka nytt, ge upp gamla sanningar och lära av dem som lyckas helt avgörande. Oavsett vilka intressen man representerar.

Det var bakgrunden till att IT&Telekomföretagen igår träffade Digital Europes nya, danska general director, Cecilia Bonefeld-Dahl och Alf Karlsson, statssekreterare till Digitaliseringsminister Peter Eriksson, tillsammans med Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och ett antal medlemsföretag.

Alla delade förstås bilden av att kraften i den digitala strukturomvandlingen är öronbedövande, samtidigt som digitaliseringen är en svårgreppbar företeelse i kraft att den påverkar samhället vitt och brett, högt och lågt. Hur påverkar den arbetsmarknaden? Utbildningsväsendet? Välfärden? Allt verkar hända på en och samma gång, vilket lätt kan leda till en utmaning i att finna fokus och framåtriktning.

Här ska exemplets makt inte underskattas. Michael Collaros från Aifloo, Petronella Warg från Min Doktor och Jan-Åke Lindqvist från WSI gav alla tankeväckande exempel på den enorma potential som ryms i deras innovationer och affärsmodeller. Aifloo kan revolutionera hemvård och omsorg med sin datadrivna AI-lösning för att tryggt och säkert vaka över patienter. Min Doktor har potential att avlasta landets ansträngda vårdcentraler och akutmottagningar. Och WSI erbjuder fullskaligt stöd för innovation och produktion av trådlösa produkter och IOT-lösningar.

Ska de lyckas fullt ut i Europa har vi branschföreträdare tillsammans med politiken ett stort ansvar ta. Och det stavas ökad samverkan. Mellan näringsliv och politik, företag och branschorganisationer och minst mellan Bryssel och nationella intressenter. Igår tog vi ett stort steg i den riktningen. Vägen framåt är allt annat än rak, men vi som deltog var eniga om att vi behöver vandra för att gå i mål.