Vad vi pratar om när vi pratar om digitalisering

I våras lanserade vi rapporten ”Etta eller nolla?” som ger en beskrivning av hur det egentligen står till med digitaliseringen av Sverige – hur vi står oss i internationell jämförelse och i vilken takt vi närmar oss regeringens mål att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi ville att rapporten skulle fungera som ett underlag för att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga snarare än en fråga om ettor och nollor.

Nu är det snart dags för årets Almedalsvecka, och så här någon vecka före kan vi för minst tredje året i rad konstatera att digitalisering som ämne är hetare än någonsin. Förra året handlade 376 av de 3750 aktiviteterna i det officiella programmet om digitalisering – (hittills) i år är det 487 av 3976.

Att nästan alla pratar om digitalisering är alltså fortfarande sant – och bra. Men vi är precis som förra året, och året där före, ännu inte övertygade om att vi trots att vi använder samma ord alltid pratar om samma sak. Eller för den delen, med tillräckligt djup.

Vi menar att det fortfarande i alltför hög utsträckning talas om digitalisering som en IT-fråga, ett särintresse eller en branschfråga. Om att omvandla analog information till digital, om att automatisera och effektivisera befintliga processer. Och vi fortsätter, med den övertygades envishet, att hävda att den pågående digitaliseringen är något mycket större än så.

Därför kommer IT&Telekomföretagen också under årets Almedalsvecka att betona samhällsaspekten och beställarperspektivet av frågan snarare än tekniken. Det innebär bland annat att vi till vårt seminarium på onsdagen har bjudit in en panel bestående av personer med två saker gemensamt: de representerar verksamhetsområden som är centrala för vår välfärd och kan dra potentiellt mycket stor nytta av digitaliseringen, och de arbetar huvudsakligen med just samhällsrelationer och påverkansarbete.

Eftersom vi är övertygade om att dessa personer har mycket konkret att bidra med till svensk digitaliseringspolitik har vi bjudit in vår digitaliseringsminister Peter Eriksson att leda samtalet; ministern ställer frågorna och panelen ger svaren.

Vi hoppas att detta samtal, och många andra samtal i Almedalen i år, ska föra oss som är där (och gärna några till) ännu lite närmare en gemensam övertygelse om att digitaliseringen kan bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsutmaningar och därför är en angelägenhet för hela Sverige.