Positivt besked om 700-bandet, men…

Igår fattade regeringen beslut om att delar av 700 MHz-bandet frigörs från den 1 november i år, vilket innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) nu kan börja förbereda en ny auktion. Detta är positivt eftersom spektrum är en ändlig naturresurs och spektrum i 700MHz-bandet behövs för att bygga mobilt bredband med bra kapacitet, vilket vi behöver i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.

Men (det finns alltid ett men …), att detta dröjt är olyckligt. Sverige behöver mer investeringar i digital infrastruktur om regeringens mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter ska ha förutsättningar att nås. Förseningar, otydlighet och oklarheter är negativt för investeringsviljan.

Att regeringen i och med beslutet valt att spara spektrum för ett separat nytt Rakelnät, är inte en bra lösning. Att inte samutnyttja befintlig infrastruktur kan bli samhällsekonomiskt mycket dyrt, speciellt för kommunerna som i slutändan betalar för blåljuskommunikationen. Att lägga alla sina ägg i samma nät är inte nödvändigtvis säkrare; det är betydligt lättare att störa ut ett enskilt nät än fem. Det blir dessutom svårt för ett statligt nät att hänga med i den tekniska utvecklingen, på samma sätt som marknadens aktörer.

Efter det stora 700-steg bakåt som togs av regeringen i november är detta alltså ett steg framåt för Sverige som digitaliseringsnation. Som skattebetalare är jag dock fortfarande bekymrad över regeringens planer på ett nytt Rakelnät.