Nej, hinder för bredbandsutbyggnad kan inte utredas bort Peter Eriksson

Igår kom ett pressmeddelande från regeringen med rubriken ”Hinder för bredbandsutbyggnad ska tas bort”, och i några sekunder hade jag och säkert många med mig ett ”Äntligen!” på tungan. Detta svalde jag dock ganska snabbt. Regeringens åtgärd består nämligen i att ge PTS i uppdrag att under ett år (!) utreda problematiken med handläggningstider generellt, eftersom ”tillståndsprocesser upplevs i många fall som komplicerade och tidskrävande, vilket kan påverka investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ riktning”.

Det här duger inte.

Åtgärden är lam av två orsaker: för det första innebär den en möjlig förändring och förbättring först efter avslutad utredning, dvs först under andra halvan av 2018. För det andra – och det här är riktigt allvarligt – åtgärden innebär inte någon lösning på att regeringens egen myndighet Trafikverket idag är den enskilt största flaskhalsen för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Trafikverkets långa handläggningstider för att förlägga ledning i väg- och banområde har varit en stor utmaning för bredbandsbyggande aktörer under flera år. Detta har inte varit någon hemlighet: branschen har på olika sätt uppmärksammat myndigheten på detta vid ett flertal tillfällen men har inte fått riktigt gehör.

Sedan hösten 2016 är frågan akut för bolagen som försöker bygga bredband till sina kunder men hindras att göra det, i väntan på tillstånd från Trafikverket. I början av året fanns runt 1500 ärenden i kön. Kön minskar inte. Tvärtom: nu är antalet ärenden enligt Trafikverket närmare 2000. Trafikverket själva har sagt att läget är bekymmersamt. Det har talats om åtgärdspaket och ökade resurser. I dagsläget säger Trafikverket att de bedömer att vi kommer se ”märkbara förändringar i ärendekön inom 6 månader”.

Det duger inte på långa vägar! Grävsäsongen 2017, dvs den tjälfria tiden på året det går att gräva ner fiber, är helt avgörande för de bredbandsbyggande aktörerna. Detta har vi påtalat för Trafikverket och dess GD, PTS och dess GD (som har ett tydligt ansvar att främja utbyggnaden av bredband), Näringsdepartementet (som ansvarar för de båda myndigheterna) och Peter Eriksson (ansvarig minister för bredbandsfrågor) både en, två och tre gånger det senaste halvåret. Vi har också bett om ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson’s statssekreterare (som ansvarar för Trafikverket som myndighet), vilket han avböjt.

Regeringen är i sin bredbandsstrategi mycket tydlig med att de i allt högre grad måste bidra till att undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för de investeringar som våra medlemsföretag vill göra genom att betona att det är avgörande att privata investeringar inte förhindras och trängs ut, utan att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det.

Så vad händer? Inte mycket. En årslång och mycket generell utredning tillsätts.

Detta är naivt på gränsen till slött. Detta är inte att ta bort hinder. Att undanröja onödiga hinder är att tydligt och klart peka på Trafikverket och säga: lös problemet och lös det nu!