Stockholm möter x-road

Måndagen den 22a maj samlades ett 40-tal IT-chefer och andra digitaliseringsintresserade i Stockholms Stadshus för att få veta mer om den nationella estniska plattformen x-road, en digital portal som täcker i stort sett alla kontaktytor en medborgare kan tänkas behöva – alltifrån vård- och läkarkontakter till skattedeklaration och bilregister. Hur har Estland lyckats bli så framgångsrika på digital samhällsnytta, och vad kan vi i Sverige lära och kanske ta efter?

Estlands Ambassadör Merle Pajula berättade inledningsvis om varför Estland byggt den digitala plattformen med medborgaren i fokus, och hur man i och med detta också klippte alla band med Ryssland och förändrade sin lagstiftning. Grundprincipen för x-road är att all myndighetsdata om dig som medborgare ska finnas tillgänglig via plattformen – du behöver inte ge ditt godkännande för delning eller användning av information om dig till varje enskild myndighet för sig – samtidigt som det är du själv som äger rätten över din data och själv kan välja att en viss typ av information om dig själv inte ska vara tillgänglig och offentlig.

Külle Tärnov från Tehnopol gav oss sedan en övergripande bild av hur plattformen är uppbyggd och vilka tjänster man som medborgare i Estland erbjuds digitalt.

Deltagarna ställde många och svåra frågor, som Külle i de flesta fall kunde ge utförliga svar på, och ville gärna följa upp seminariet med en mer praktiskt orienterad workshop till hösten. Två områden intresserar särskilt: tekniken i sig och frågor om policy och lagstiftning. Vi hoppas kunna återkomma med ytterligare kunskaps- och erfarenhetsutbyte med koppling till detta!