Debatt: Digital vård utvecklar välfärden

Samhället vinner på digitaliserad vård. Låt inte barnsjukdomarna hindra utvecklingen, skriver Vårdföretagarnas och IT&Telekomföretagens förbundsdirektörer som svar på en ledare i Dagens Arena.

Nätläkare dränerar vården på resurser som skulle behövas till de patienter som har störst behov, menar Lisa Pelling på Dagens Arena och utpekar nämnt nätläkarföretag som ”ännu en smart affärsidé som utnyttjar systemfelen i den svenska sjukvården”.

Naturligtvis är rimliga ersättningssystem och patientsäkerhet av yttersta vikt inom vården, men låt oss inte skymma skogen med enskilda träd – eller barnsjukdomar hindra en i allt överhängande positiv utveckling.

Hela välfärdssektorn i Sverige står idag inför enorma utmaningar, där bättre resursutnyttjande och högre kvalitet är nödvändigt för att säkerställa vår välfärd när demografin förändras, färre personer söker sig till arbeten inom området, och samhällsekonomin kräver rationaliseringar och produktivitetsförbättringar.

Att digitalisering är svaret på många av de utmaningarna råder det inget tvivel om; oberoende studier visar att digitaliseringen av vården skulle lösgöra upp mot 80 miljarder per år som istället kan läggas på att utveckla vården.

Digital läkarkontakt är en del av detta, självklart inte alltid ett substitut för fysiska möten men ett bra komplement som alltfler medborgare ser fördelarna med och själva väljer vilket också Lisa Pelling konstaterar i sin ledartext.

Digitaliseringen är inget mytologiskt monster, men visst är samhällsvinsten med att nyttja den månghövdad.

Att i tider av snabb förändring oroa sig för framtiden och se förändringar som ett hot är inte ovanligt.

Att se och ta vara på digitaliseringens möjligheter till stöd för professionen, resurseffektivitet och mer medborgaranpassad vård leder till en utvecklad välfärd.

Låt oss höja blicken och på allvar, men med rätt fokus, adressera de barnsjukdomar som ofrånkomligen följer på innovationer som utmanar befintliga system, strukturer och regelverk utan att för den skull försöka backa in i framtiden.

Ett samhälle som väljer den vägen kommer ständigt att ligga steget efter.

David Mothander förbundsdirektör  IT&Telekomföretagen

Inga-Kari Fryklund
 förbundsdirektör 
Vårdföretagana