Har du brist på IT-/digitaliserings-/kompetens? Hjälp oss att samla fakta!

Internet of Things, artificiell intelligens, delningsekonomi, augmented/virtual reality… Utvecklingen av allt digitalt stormar fram och alla, inte bara IT-/telekomleverantörerna, skriker efter kompetens på området. En av IT&Telekomföretagens viktigaste uppgifter är att komma fram till åtgärder för att svara upp till det behovet. För att kunna göra det måste vi veta veta vilken kompetens som exempelvis vårt utbildningssystem ska ta fram. Nu behöver vi din hjälp att samla in detta viktiga underlag!

Vintern 2014/15 tog IT&Telekomföretagen fram rapporten Rapport: Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn. I rapporten presenteras en undersökning som bl.a. visar att vi år 2020 kan ha ett underskott på 60 000 IT-experter om inga insatser görs. Rapporten pekar också på vilka enskilda yrkesroller som är de mest eftersökta: Mjukvaru-/systemutvecklare, IT-arkitekter, användbarhets/UX-experter etc.

Sedan rapporten presenterades har utvecklingen inom både teknik och tjänster fortsatt. Big Data, molntjänster och Internet of Things var högaktuellt redan då, och har sedan dess utökats med ytterligare starka trender som artificiell intelligens, delningsekonomi, augmented/virtual reality, 3D-printning, röststyrning m.m. I snart sagt varje hörn av både näringsliv och offentlig sektor råder brist på kompetens för att utveckla produkter, tjänster och system som på ett eller annat sätt påverkas av, eller försöker ta tillvara på, de trenderna.

För inte bara utbildningssystemet (skolan, lärosäten, yrkeshögskolor), utan även andra aktörer som i en eller annan form levererar kompetens till den digitaliserade sektorn (rekryteringskonsulter, Arbetsförmedlingen m.fl.) behövs väl underbyggt underlag för att möta de stora behoven. Därför inleder vi nu en ny kartläggning av vilka kompetenser som behövs, i syfte att ta fram en uppdaterad version av kompetensbristrapporten.

Ett första led i det är att jag uppmanar alla er som söker någon form av digitaliseringskompetens, oavsett vilken bransch ni jobbar i,  att svara på en mycket kort enkät – bara några snabba frågor. Hjälp oss att i förlängningen hjälpa er – genom att besvara enkäten här.

Tacksam för ditt svar under april månad!