60 minuter som förändrade värdarna

Efter många och långa möten och samtal genomförde vi igår ett välbesökt och uppskattat lunch-seminarium i Riksdagen på temat Hur säkrar vi Sveriges välfärd med hjälp av teknologi?

Anette Åkesson (M) och Teres Lindberg (S) var värdar, och totalt var vi 24 stycken som alla efter de sextio minuterna förstod mer av digitaliseringsproblematiken och vilken skillnad välfärdsteknologi kan göra.

Vi påvisade att välfärdsteknologi:

  • Underlättar och effektiviserar både tillgången till och användningen av välfärdstjänster inom exempelvis vård och omsorg
  • Leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar
  • Bidrar till bättre resursutnyttjande och högre kvalitet inom välfärdssektorn
  • Är nödvändig för att säkerställa vår välfärd när demografin förändras, färre personer söker sig till arbeten inom området, och samhällsekonomin kräver rationaliseringar och produktivitetsförbättringar

Under seminariet visade vi på konkreta projekt/innovationer som efter sina initiala faser nu är i kommersiell drift och brukas av tusentals användare.

Samtidigt påvisade Darja Isaksson initialt att Sverige är ett land av silos där framgångsexemplen inte alltid implementeras på bred front. Darja pekade också på att Sverige historiskt legat i framkant inom IT och Telekom, men att vi nu ser tydliga signaler på att vi tappat tempo i jämförelse med andra länder. Som exempel lyftes Estland som tagit ett samlat nationellt grepp om digitaliseringen, och som nu passerar oss.

Sverige står och stampar på området, och behovet av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning av digitala projekt är större än någonsin. Vem bär ansvaret – och vad kan våra politiker göra? Är det lagar och regelverk som står i vägen? Ansvarsfrågan? Finansiering? Konservatism?

Dessa frågor behöver diskuteras i politiken, vilket de närvarande igår höll med om: flera av politikerna bad oss komma tillbaka för att ge dem ytterligare praktiska insikter om digitalisering och välfärdsteknologi.

To be continued alltså. Ett steg i taget.

Teres Lindberg (S), Darja Isaksson och Anette Åkesson (M)
Teres Lindberg (S), Darja Isaksson och Anette Åkesson (M)
Petronella Warg på Min Doktor påvisade att man med hjälp av digitalisering kan sänka kostnaden för läkarbesök radikalt.
Michael Collaros på Aifloo berättade om bakgrunden till armbandet som ska revolutionera vården.