VD:ar för jämställdhet 365 dagar om året

Den 8 mars samlades VD:arna för de bolag som är med i Womentor 2017 för att tillsammans lära sig mer och diskutera kring frågeställningar som Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case? och Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?

Att workshoppen ägde rum på internationella kvinnodagen var naturligtvis ingen slump, men det alla deltagare är överens om är att utmaningen med att kvinnor fortfarande är i minoritet i IT- och telekombranschen är något som måste adresseras och arbetas med varje dag, året runt.

– Den här gruppen vill generellt mycket hellre prata praktiska lösningar än problem, men för att hitta lösningar krävs ju först en insikt om vilket eller vilka problem som lösningen faktiskt ska råda bot på. Om det inte får göra lite ont blir det inga bra lösningar helt enkelt, och det tycker jag att alla ändå var överens om vid dagens slut, konstaterar Karin Ahlström som ledde workshoppen tillsammans med Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs Universitet.

Se filmen där tre av företagen som deltar i Womentor 2017 berättar om vad de tänker göra för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag under resten av året:

womentor.se kan du läsa mer om VD-träffen.