Lärarstudenter är inte alls förberedda för digitalisering i skolan

Regeringen har fattat beslut om att införa programmering och andra digitala metoder som del i skolans läroplaner. En undersökning bland lärarstudenter visar dock att lärarutbildningarna inte alls förbereder studenterna på undervisning med digitala hjälpmedel. Eller på undervisning över huvud taget…

På morgonen 15/3 presenterade Berättarministeriet tillsammans med Demoskop en enkätundersökning som gjorts bland 1400 studenter på landets 28 lärarutbildningar. Den hade två slående resultat som visas i diagrammet nedan:

  • Användning av digitala hjälpmedel är den del i utbildningen som är sämst.
  • Omdömena kring hur väl studenterna blir förberedda för sitt läraryrke överhuvudtaget sjunker ju längre man gått utbildningen.

Vid rapportpresentationen deltog bl.a. Stockholms skolborgarråd Olle Burell och styrelseledamoten i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening Carl Lindén. Den sistnämnde lyfte särskilt fram frustrationen hos många studenter över att de faktiskt aldrig får någon riktig träning i att undervisa, en frustration som växer ju längre utbildningen pågått. Under de första åren hänvisas i stället till VFU, den verksamhetsförlagda undervisningen, som alla lärare får i slutet av utbildningen, men förutom att den är otillräcklig i sig är det frustrerande med denna väntan i åratal.

Gymnasieminister Anna Ekström, underströk problemet med att lärarutbildningen, i likhet med många andra akademiska utbildningar, har förlorat kontakten med hantverket i yrket – i lärarstudenternas fall själva undervisningen.

När det gällde digitaliseringen ville hon skilja på två perspektiv, båda lika viktiga:

  • Att skolan ska förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle: Självklart, ska inte behöva diskuteras.
  • Att digitaliseringen ska komma in i undervisningen: Svårt, men det måste till.