Äntligen programmering och digitalt skapande på skolschemat!

Idag beslutade regeringen om ändringar i kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som innebär att programmering och andra former av digitalt skapande uttryckligen förs in i styrdokumenten. Vi i de digitala näringarna som redan idag skriker efter digitalt kunniga killar och tjejer applåderar naturligtvis.  Nu återstår ”bara” att rusta lärare i att undervisa i de nya momenten, och att uppmuntra rektorer i att genomdriva den nödvändiga digitala förändringen. Det är svåra uppgifter, som vi från branschen gärna hjälper till med!

Skrivningarna i regeringens pressmeddelande från i förmiddags talar för sig själva:

Sammanfattningsvis avser ändringarna

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

IT&Telekomföretagen har under många års tid, bl.a. i samverkan med stiftelsen Datorn i Utbildningen och IT-Gymnasiet/Academedias satsning Framtidens språk, drivit frågan om att utveckla skolundervisningen med digitala hjälpmedel. Vi har från första stund understrukit att det inte är ett självändamål att använda digital teknik, utan att de ska vara just hjälpmedel för att stärka lärandet.

Att få in programmering och andra digitala förmågor på schemat är en viktig milstolpe, men innebär inte att allt nu är klappat och klart för att alla elever ska bli fullfjädrat digitalt kompetenta. Tvärtom, nu börjar det svåra jobbet med att utbilda och vidareutbilda lärare i de digitala kunskaper och färdigheter de ska förmedla och, inte minst, utbilda och uppmuntra rektorer i att vara pådrivande i de komplicerade förändringsprocesser det innebär att övergå till en fullt ut digitalt understödd undervisning.

Den sista punkten anser vi inom IT&Telekomföretagen vara den mest prioriterade, vilket vi bl.a. framförde vid vårt besök hos utbildningsminister Gustav Fridolin den 16 november 2016. Vi avser därför att under hösten sjösätta ett mentorprogram där IT-företagsledare och rektorer ömsesidigt kan bolla utmaningar. För rektorernas del handlar det om hur man genomför digitala förändringsprocesser och för IT-företagsledare hur man leder lärande organisationer samt hur den framtida generationens drivkrafter ser ut.

IT-företagsledare som är intresserade att delta i mentorprogrammet är välkomna att anmäla sitt intresse till mig.