Vi väntar på din inbjudan Sigurd!

I torsdags beslutade regeringen att se över den svenska datalagringsregleringen genom att tillsätta en utredning under ledning av Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Bakgrunden är att EU-domstolen i december fastslog att de svenska datalagringsbestämmelserna går för långt, och är oproportionerliga.

Diskussionen om datalagring för brottsbekämpande ändamål har pågått under många år. Två historiska tillbakablickar som väl illustrerar problematiken är PTS generaldirektör Dan Sjöbloms blogg från igår  och Bahnhofs VD Jon Karlungs replik på DN debatt den 15 februari .

Den 8 februari var IT&Telekomföretagen inbjudna till inrikesminister Anders Ygeman för att bidra med vårt perspektiv på frågan. Under mötet var vi mycket tydliga med att vi denna gång förväntar oss att vi som bransch inkluderas i utredningen: att operatörsperspektivet beaktas är absolut nödvändigt för att vi nu äntligen ska kunna landa i en hållbar svensk reglering kring datalagring.

Vår upplevelse var att Ygeman höll med om detta, och ser därför fram emot att delta i diskussionerna kring en eventuell ny lagstiftning (och/eller tillämpning av nuvarande reglering) som tillgodoser såväl behovet av brottsbekämpning som respekten för integritet i enlighet med EU-domstolens krav.

Tills vi ses Sigurd Heuman – vilket vi hoppas är snart – har vi två medskick till dig och de politiker som gett dig detta viktiga uppdrag:

  • Operatörerna har idag inget annat val än att följa gällande lagstiftning, det finns ingen ”frivillig lagring” av data!
  • Utgångspunkten bör inte vara generell lagring, utan snarare: Vilka behov finns/vad vill vi uppnå?  Är den lagstiftning som finns idag tillräcklig? Om inte – varför?

På återhörande!