Öppet utfrågad om it-infrastruktur och effektiv konkurrens

Igår höll Trafikutskottet en öppen utfrågning om Sveriges it-infrastruktur – idag och i framtiden – i riksdagens förstakammarsal. En intressant förmiddag: bland annat bjöd vår tillträdande förbundsdirektör David Mothander, fortfarande på Google, på en framtidsspaning om vad framtidens konsumenter vill ha och Anne-Marie Eklund Löwinder på Internetstiftelsen i Sverige belyste frågan ur ett användarperspektiv. Vi fick också höra om kommunernas roll och det offentligas ansvar, PTS uppdrag och mål, och om it-infrastrukturens och bredbandets betydelse för innovationskraft och hållbar utveckling.

Jag var inbjuden för att prata – och besvara frågor – om främjandet av effektiv konkurrens på marknaden, och vilken betydelse det har för att nå regeringens nya ambitiösa mål. Det gjorde jag, och passade också på att tydliggöra vad jag anser krävs för att vi ska få ett helt uppkopplat Sverige. Den korta sammanfattningen av mitt budskap:

Om Sverige ska klara de högt ställda bredbandsmålen och så många som möjligt kunna koppla upp sig till en framtidssäker digital infrastruktur och få tillgång till prisvärda digitala tjänster är det avgörande att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Effektiv konkurrens kräver att flera aktörer kan investera och agera på marknaden på bra och lika villkor. Då får vi en utveckling med innovation, bra priser och stor valfrihet för konsumenterna!

Vill du se och höra vad jag eller någon av de andra talarna sa mer exakt så finns hela seminariet tillgängligt här nedanför: