Manbassador eller mansplainer – valet är ditt!

Läser i Arbetsvärlden att ordet ”Manbassador” har blivit ett begrepp på ledande handelshögskolor i världen. Harvard Business School, London Business School, och Colombia Business School är några av de som nämns där studentgrupper för män som vill ta strid för kvinnors ställning i näringslivet har vuxit fram de senaste åren.

”Kampen för jämställdhet, poängterar man, kan inte bara föras av 50 procent av befolkningen – som ”Manbassadörer” vill männen hjälpa kvinnorna att krossa glastaket, bekämpa sexism och öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Tanken är att de som ”Manbassadörer” ska arbeta för jämställdhet på campus – men också att de, kanske i framtida ledande roller i näringslivet, ska kunna åstadkomma positiv förändring vad gäller jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden.” rapporterar Arbetsvärlden som också gjort en rundringning bland svenska handelshögskolor för att se om det finns någon svensk motsvarighet. Det gör det inte. Nätverk för kvinnor finns det många av. Nätverk för jämställdhet, som i stort sett uteslutande engagerar kvinnor, finns det också. Men ”Manbassadors” verkar ingen ha hört talas om.

Trist, men ärligt talat inte så väldigt förvånande. För så ser det ut också i arbets- och näringslivet. I stor utsträckning är jämställdhetsfrågan faktiskt också här i huvudsak en kvinnofråga. Fortfarande. Inte på papperet, men i praktiken. Jag har varit på – och ibland arrangerat – jag vet inte hur många seminarier, debatter och föreläsningar på temat jämställdhet. Det de med några mycket få lysande undantag har haft gemensamt är att publiken nästan uteslutande har bestått av kvinnor. Samma sak med nätverk – det finns i princip hur många som helst för kvinnor i arbetslivet, precis som bland studenterna. Men mycket få (några?) mansnätverk för jämställdhet.

Kanske kan det bli ändring på det, nu när vi fått ett så bra ord för det dessutom. Att ni som i praktiken redan är och verkar som manbassadörer finns vet jag. Vad säger ni om att under lite mer ordnade former ta varandra i hand och ta makten också över jämställdhetsfrågan i år? Med er hjälp kan vi bli mer än bäst i världen – vi kan bli jämställda på riktigt. Och kanske få in manbassadör på nyordslistan nästa gång på köpet. Snyggt va?

PS. Imorgon arrangeras Women’s March i Stockholm och 160 andra städer i Europa, i samma syfte som kvinnor i USA kommer att demonstrera i Washington och övriga USA – mot Trump, och för öppenhet, tolerans och jämställdhet. Jag kommer inte att delta. Förstå mig rätt, jag är inte osolidarisk med budskapet eller med att människor som upplever orättvisor går samman för att påtala dessa. Tvärtom.

Men, om ni ursäktar att jag womansplainar: det är 2017 och behöver statueras att “women’s rights are human rights”?! Och det är i första hand ett problem att adressera för oss som är kvinnor?! Tack men nej tack. Jag överlåter med varm hand min kampvilja och plats i marschen till hugade manbassadörer.

PPS. Kollar ikapp nya Homeland istället – där var det tydligen ”rätt” lag som vann…