Jacob Bolin ny ordförande i Telekområdet

Jacob Bolin, till vardags public affairs på Com Hem blev strax innan jul vald till ordförande i Telekområdet. Här svarar han på några frågor om varför Telekområdet engagerar honom.

Du är nyvald ordförande i Telekområdet. Vad innebär uppdraget för dig?

Jag kommer att leda arbetet i Telekområdet med målet att fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt för telekombranschen att bygga nät och erbjuda telekomtjänster. Medlemmarnas verksamheter är en grundläggande förutsättning för att fler ska bli uppkopplade, mer ska digitaliseras och ytterst för att Sverige som nation ska bli mer konkurrenskraftig.

I många fall är vi konkurrenter, men det är också väldigt viktigt att vi enas kring och med en gemensam röst driver de frågor där vi har ett delat intresse. För att komma längre med digitalisering och bredbandsutbyggnad behövs samverkan mellan olika aktörer. Telekområdet fyller en viktig funktion där och jag ser mycket fram emot att samla branschen för att öka kunskapen och diskutera de utmaningar vi ser på området.

Vad gör du till vardags, och varför är Com Hem engagerade i Telekområdet?

Jag är chef för samhällskontakter på Com Hem och ansvarar därmed för alltifrån regulatoriska frågor till att driva och försvara Com Hems intressen i den allmänna debatten. Com Hem ser Telekområdet som en viktig plattform för att skapa goda kontaktytor och som ett viktigt verktyg för att vara med och driva de frågor som vi har gemensamma med branschen i övrigt.

Vilka frågor står överst på Telekområdets agenda just nu?​

Det finns många aktuella frågor! Vi har en purfärsk bredbandsstrategi som regeringen presenterade innan jul med målet att hela Sverige ska vara uppkopplat senast 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål som varmt välkomnas. Med det återstår fortfarande många utmaningar kopplat till detta som vi behöver borra vidare i.

Det är också självklart att datalagring kommer vara ett tema den närmaste perioden mot bakgrund av EU-domstolens förhandsavgörande där de svenska reglerna, precis som datalagringsdirektivet, ansågs stå i strid med grundläggande fri- och rättigheter.

En annan fråga som branschen måste hantera handlar om hur vi kan komma tillrätta med kundernas bristande förtroende för telekomföretagen. Sker ingen förändring där ser jag en stor risk för fler regleringar vilket sällan brukar landa väl.