Fyra punkter för mer digital kompetens: kan listan bli bättre?

Fick, på förekommen anledning, frågan om vad som egentligen krävs för att Sverige ska kunna återta ledartröjan inom digital kompetens. Här är min färska lista: fyra konkreta och faktiskt ganska akuta åtgärdspunkter inom områdena offentligt ledarskap, högre utbildning, skola och utrikesfödd kompetens. Något som saknas?

  • Genomför ett övergripande digitalt kompetenslyft för alla beslutsfattare och andra ledare i offentlig sektor, kring förutsättningar för och konsekvenser av digitaliseringen.
  • Digitalisera skolan fullt ut: Genomför den av Skolverket framtagna nationella strategin för digitaliseringen, inkluderande: Programmering på schemat, ett digitalt kunskapslyft bland skolpersonal och skolledare, digitalt baserade undervisningsmetoder som en självklar del i lärarutbildningarna, och förändringsarbete kopplat till digitala metoder till en lika självklar del i rektorsutbildningarna.
  • Livslångt lärande: Förändringar av exempelvis högskoleutbildningarnas längd, effektiviteten i undervisningen samt möjligheten att sprida ut den högre utbildningen över livet behöver utredas.
  • Attrahera och tillvarata utrikesfödd (digital) kompetens: Arbetskraftsinvandringslagstiftningen måste skyndsamt ses över i syfte att främja talangtillförsel till branscher och sektorer med brist på arbetskraft.