Digitalt medborgarstöd – dröm eller verklighet?

Det händer inte ofta, men igår hände det mig i Estland – och ingen är mer förvånad än jag. Jag kände på samma sätt som Goliat måste ha gjort då han träffade David och föll…för Davids sten. Stenen i mitt fall var Estlands nationella digitala plattform X-Road: en portal som innehåller allt en medborgare kan tänkas behöva komma i kontakt med ur ett samhällsperspektiv – läkare, sjukvård, provtagningar, skatt, bilregister etc etc. Som jag föll!

För här har det uppenbarligen tänkts till. I Estland har man till att börja med ett medborgarcentrerat synsätt, och har med det i beaktande byggt ett digitalt medborgarstöd. Utgångspunkten har varit att göra det så enkelt som möjligt – och att det i sig är självklart för ’annars kommer ingen att använda tjänsterna i systemet’.

Att de också lyckats leverera på detta märks – tjänsterna används verkligen:

  • 96 procent av inkomstdeklarationerna görs elektroniskt
  • 99 procent av bankärenden görs elektroniskt
  • 31 procent av invånarna röster elektroniskt

Vad har de gjort i Estland som vi inte gjort i Sverige? Enkelt uttryckt har de förändrat hela sitt tankesätt för att möjliggöra digitaliseringen av samhället till medborgarnas fördel. Allt från lagstiftning till ersättningssystem har man måst förändra för att ge den vanliga Esten digitala förutsättningar att hantera sin vardag och sitt liv enkelt och rationellt.

Att falla må ha varit ödesdigert för Goliat. Men att falla för goda exempel från vår omvärld borde fler av oss göra oftare, för tänk vad vi kan lära mycket! Tänk om också vi vågade bryta gamla mönster, tänka helt nytt och satsa på att verkligen skapa värden genom att använda dagens och morgondagens digitala möjligheter! Lär av Estland och våra andra grannländer, Sverige – det vore verkligen ett fall framåt!

(Besök den här sidan om du vill veta mer om X-Road)