Polisens och Internetleverantörernas samarbete kring blockering av barnpornografi på nätet gör skillnad

Polisen har genom IT&Telekomföretagen i mer än tio år samarbetat med ett antal Internetleverantörer för att hindra tillgång till och spridning av material på internet som skildrar övergrepp mot barn. Per-Åke Wecksell, kommissarie, som arbetar vid den särskilda enhet inom polisen som bland annat bekämpar spridning av barnpornografibilder och filmer på Internet, berättar om arbetet inom polisen och samarbetet med Internetleverantörerna.

Hur fungerar samarbetet kring blockering av barnpornografi på Internet?

– Polisen tar löpande emot tips från olika håll om sidor på Internet som innehåller bilder eller filmer med sexuella övergrepp på barn. Vi granskar innehållet och sparar det i ett speciellt program, och levererar sedan information om de aktuella sidorna till de internetleverantörer som ingår i vårt samarbete så att de kan blockera sidan. Blockeringen innebär att leverantörens kunder som surfar till – eller oavsiktligt hamnar på – någon av dessa sidor möts av en stoppskylt som meddelar att sidan innehåller barnpornografiskt material och att spridning av sådant material är straffbart.

På vilket sätt gör samarbetet mellan internetleverantörerna och polisen skillnad?

– Varje gång ett barn syns på nätet i sammanhang där de utsätts för sexuella handlingar kan man säga är ett nytt övergrepp. I många fall finns bilderna där av kommersiella orsaker; vi vet att den grova organiserade brottsligheten tjänat stora pengar på att hantera övergreppsmaterial på barn. Varje sätt att störa denna verksamhet och få möjlighet att skydda barn från exploateringen är oerhört viktig. Samarbetet är mycket viktigt och har gjort skillnad. Det är betydligt svårare att hitta sexuella övergreppsmaterial på barn på det öppna Internet nu än det var för bara några år sedan.

Kommer polisens nya tekniska lösning för blockering att underlätta samarbetet?

Ja, vi håller just nu på att ta fram en lösning som gör att vi kommer att kunna blockera bort materialet på filnivå. Det innebär att vi kommer att komma åt fler sidor, och gör det också betydligt svårare för användaren att komma runt blockeringen.

Brott mot barn väcker starka känslor som hat och hopplöshet, vad driver dig att orka arbeta med detta?

– Vetskapen om att det just i detta ögonblick finns barn som våldtas och utnyttjas i sexuella sammanhang gör mig motiverad att hitta, identifiera och hjälpa utsatta barn och få gärningsmän gripna. Hela samhället måste ställa upp i den kampen på det sätt som just det företaget eller organisationen kan.

Fakta

Brottsförebyggande arbete
Om polisen upptäcker en sida som innehåller barnpornografi skickar man länken på sidan till de internetleverantörer som samarbetar med polisen. Internetleverantören omdirigerar länken som istället går till en stoppsida. Nästa gång någon försöker besöka den får de istället se en text om att sidan är spärrad.

Stoppsida barnpornografiskt material

Kontaktperson