Ny bredbandsstrategi – en julklapp som heter duga!

Så kom den äntligen – regeringens nya bredbandsstrategi. Och visst blev det den julklapp till folket jag önskade! Den är tydlig och konkret i de delar vi ser är viktigast, och precis den strategi Sverige behöver för att bli helt uppkopplat. Regeringen vill genom bredbandsstrategin motivera marknadens alla aktörer till en fortsatt snabb utbyggnad av bredband och det är jag övertygad om att de kommer att göra.

Det gläder mig givetvis att strategin motsvarar IT&Telekomföretagens önskelista; den har konkreta mätbara mål, ett tydligt mobilitetsmål och den omfattar alla.

Vi har nu en mer ambitiös målsättning från regeringens håll alltså, men utan ytterligare finansiering just nu från statligt håll. Regeringen förväntar sig, och förlitar sig på att, att finansieringen av den digitala infrastrukturen i första hand ska komma från marknadens aktörer. För oss som arbetat med bredbandsfrågan i många år är det inga konstigheter. Den tidigare bredbandsstrategin från 2009 hade samma tydliga inriktning. Det som är viktigt att poängtera nu är att då regeringen höjer ambitionen med bredbandsmål som omfattar alla, blir det allt viktigare att regeringen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för marknadens aktörer att investera. I allt högre grad måste regeringen bidra till att undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för de investeringar som våra medlemsföretag vill göra. För så är det. Idag saknas varken kapital eller vilja att bygga bredband från marknadsaktörernas håll. Men det finns utmaningar och hinder att lösa och undanröja. Jag tycker att regeringen i sin bredbandsstrategi på ett tydligt sätt bekräftar att de är medvetna om detta, genom att betona att det är avgörande att privata investeringar inte förhindras och trängs ut, utan att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Klokt och viktigt. Att PTS bl.a. får i uppdrag att tydliggöra roller och spelregler när det kommer till stadsnätens och det offentligas roll på marknaden är väl också det alldeles utmärkt.

I Bredbandsforums Nystartsgrupp, som leds av PTS tf generaldirektör Catarina Wretman och där jag sitter tillsammans med tio andra representanter för bredbands-Sverige, har vi identifierat de största utmaningar vi ser framför oss för att nå regeringens bredbandsmål. Två av de vi prioriterar högst är engagemang kommuner och kommunala genomförandeprocesser. Därför är det mycket positivt att regeringen i bredbandsstrategin poängterar kommunernas nyckelroll i bredbandsutbyggnaden vad gäller exempelvis transparens av krav och avgifter vid arbete på kommunal mark, effektivisering i tillståndsprocesser och konkurrensneutralitet.

Nu återstår att få upp alla aktörer på banan och ett fortsatt hårt arbete med att i samverkan undanröja de hinder som identifierats. Det gynnar inte någon att ignorera de utmaningar som faktiskt finns, men jag ser att regeringens nya tydliga strategi kommer att underlätta det arbetet avsevärt. Bredbandsstrategin är en finfin julklapp från regeringen till svenska folket!

Tack Peter Eriksson!