Arbetskrafts­invandringen i riksdagen: Det ska vara lätt att göra rätt!

Hårt arbetande, välintegrerade arbetskraftsinvandrare, verksamma hos seriösa arbetsgivare, utvisas nu på löpande band. Detta är en katastrof, inte bara för de berörda individerna, utan också för Sverige som talangattraherande nation. (S) och (MP)-ledamöterna i Riksdagens socialförsäkringsutskott, som på tisdagen besöktes av Almega, IT&Telekomföretagen och Stockholms Handelskammare, tycks instämma till fullo med att sakernas nuvarande tillstånd är orimliga. Frågan är hur eländet ska kunna stoppas.

Riksdagen beslutade den 16 november, på grundval av ett betänkande från ett enigt socialförsäkringsutskott, att den pågående utredningen om arbetskraftsinvandringen borde få ett bredare uppdrag. Bakgrunden var att den nuvarande tillämpningen av lagstiftningen innebär att arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av tillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare.

Idag, tisdagen den 13/12 besökte jag som del av en delegation från Almega, IT&Telekomföretagen och Stockholms Handelskammare nämnda utskott och fick träffa ett antal S- och MP-ledamöter för att diskutera denna för oss alla mycket angelägna fråga.

Våra viktigaste budskap till riksdagsledamöterna var:

  • De ledande företrädarna för migrationspolitiken måste tydligt deklarera att talangattraktionen är viktig för svenskt näringsliv, och att ett positivt förhållningssätt måste genomsyra både regelverk och tillämpning.
  • Migrationsverket måste bli mycket mer servicemedvetna, så att de många arbetsgivare som vill göra rätt också får hjälp att göra rätt.

I bagaget hade vi med oss det förslag till One-stop-shopping för att underlätta kompetensinvandring, som Almega presenterade förra veckan, samt de fem frågor om migrationspolitiken som IT&Telekomföretagen och en rad andra organisationer presenterade i DN Debatt den 9 november.

Ledamöterna tycktes eniga om att vi har rätt i sak – ”det ska vara lätt att göra rätt” – men menade dels att det är svårt att styra Migrationsverkets nuvarande tillämpning, och dels att de upplever det problematiskt att balansera mellan att underlätta en gynnsam arbetskraftsinvandring och att kontrollera att inte missbruk sker. Här efterlyste ledamöterna tydligare ambitioner från näringslivet att verkligen hålla efter de arbetsgivare inom de delar av servicesektorn där oegentligheter förekommer.

Vårt synsätt att arbetskraftsinvandring är lika med talangattraktion tycktes vara något av en aha-upplevelse för några av ledamöterna. Med bakgrund i fackföreningsrörelsen dominerar snarare bilden av arbetskraftsinvandring likställd med billig arbetskraft och lönedumpning, vilket det inte alls handlar om när vi talar om seriösa arbetsgivare i den kunskapsintensiva sektorn.

Nu på torsdag 15/12 kommer den utredning som ser över arbetskraftsinvandringen att presentera sina förslag. Det vi alla hoppas på är förstås att dessa kan bidra till en något rimligare tillämpning av lagstiftningen. Frågan är om det också kan hjälpa dem som redan fått utvisningsbeslut? Förändringar på lång sikt räcker inte – vi behöver i allra högsta grad åtgärder här och nu.