Varför tar det så lååång tid att få ut handlingar från Migrationsverket?

Ett av våra medlemsföretag, en teleinfrastrukturaktör, har gjort allt vad man kan begära för att både underlätta integration och fylla kompetensluckor genom att anställa fyra asylsökande. Att det dyker upp praktiska utmaningar var kanske inte oväntat, men en som man verkligen undrar över är varför det ska ta så lång tid för Migrationsverket att skicka, för sina arbeten helt nödvändiga, kopior på id-handlingar till de asylsökande.

Tillsammans med bolaget håller jag på att sammanställa en checklista för arbetsgivare som anställer asylsökande, där – tyvärr – en av punkterna är ”Räkna inte med någon praktisk hjälp från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen”. Vi hoppas att representanter från både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kan besvara nedanstående, som bolaget tar upp:

”En mycket viktig punkt som inte får underskattas är att det är praktiskt besvärligt med anställda utan personnummer och id-handlingar.

Id-handlingarna ligger kvar hos Migrationsverket (MV) fram tills dess att uppehållstillstånd getts. För att kringgå detta skall MV vidimera en kopia på deras id-handlingar, men detta tar lååång tid för våra killar att få ut. Praktiskt innebär detta att de inte får handla mot våra företagskonton på diverse återförsäljare av material och komponenter.

Ytterligare utmaningar är boendefrågan. Notera att många kommer från asylboenden och ska skaffa egen lya. Det är inte lätt vare sig i Sthlm, Sundsvall eller Luleå och det slår tillbaks på oss som arbetsgivare på både kort och lång sikt. Så försäkra er om att bostadsfrågan är löst innan rekrytering sker alternativt var beredda på att ge dem mycket stöd. Bostadsbristen är stor i hela Sverige.

Sedan har jag några frågetecken kring SFI. Vilka rättigheter har de att gå SFIs kurser när de väl är anställda?”

Allvarligt: Ska det behöva ta mer än några minuter att kopiera handlingar, vidimera och lägga på lådan? Det här med att hålla pass och andra id-handlingar otillgängliga för deras ägare för ju tyvärr tankarna för hur migrantarbetare har det på andra ställen i världen där mänskliga rättigheter inte står högt i kurs.

Avslutar dock här med ett positivt anslag, med följande citat från bolagskontakten om de fyra nya medarbetarna: ”Annars fungerar det utmärkt. Duktiga tekniker, men vi måste få fart på svenskan.”