Elisabeth Ekstrand ny ordförande i Datarådet

Vid det nystartade Datarådets senaste möte valdes Elisabeth Ekstrand till ny ordförande, här svarar hon på fyra frågor om varför Datarådet engagerar henne.

Elisabet Ekstrand, IIS, du är nyvald ordförande i Datarådet. Vad innebär uppdraget för dig?

Jag har fått förtroendet att leda det nystartade Datarådet, som är ett nytt medlemsråd inom IT&Telekomföretagen. Syftet med rådet är att samordna de medlemsföretag som har intresse för data-, informations- och innehållsrelaterade frågor. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med övriga medlemmars kunniga och engagerade representanter för att driva de frågor vi gemensamt har beslutat att fokusera på.

Vad gör du till vardags, och varför är IIS intresserade av Datarådets frågor?

Jag arbetar på IIS sedan ungefär tio år tillbaka och är administrativ chef och chefsjurist. IIS ansvarar för en vital del av den svenska infrastrukturen för internet. Vi ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se och driver en rad projekt med inriktning på samhällsnyttig internetutveckling.

IIS verksamhet och samhällsviktiga funktion innebär att vi har ett stort intresse för de frågor Datarådet främst ska fokusera, till exempel ökad kunskap om digitaliseringens påverkan på samhällets utveckling samt att säkerställa tillgänglighet till data och innehåll och tydliggöra ansvar för data och innehåll. Dessa frågeställningar är centrala för samtliga medlemmar i Datarådet.

Jag är även styrelsemedlem i CENTR, som är en samarbetsorganisation för alla som driver europeiska landtoppdomänerna (ccTLD:er), såsom .dk för Tyskland och .se för Sverige. Målen för CENTR är att främja och delta i utvecklingen av gemensam standard och praxis samt tillvarata medlemmarnas intressen i den globala styrningen över internet.

På vilket sätt hoppas du att Datarådet ska göra skillnad?

Jag tror starkt på att samverkan ger en starkare röst och skapandet av Datarådet innebär att det nu finns en relevant plattform för medlemsföretag med intresse för data-, informations- och innehållsfrågor. Datarådet möjliggör för branschen att gemensamt driva sina frågor i debatten och i påverkansarbete mot beslutsfattare.

Vilken av Datarådets frågor känner du personligen störst engagemang för?

Det är dataskydd- och integritetsfrågor samt frågan om ansvar för data och innehåll. Jag brinner för att förstå hur förslag till nya regleringar kan komma att påverka vår nya verklighet och vardag.

Jag har på nära håll sett hur bredband och ”paddornas” intåg i mitt hem påverkat mina barns vanor och sätt att umgås med sina vänner. Digitaliseringen påverkar alla medborgare och samhällets utveckling. Vi måste därför se till att nya regleringar understödjer digitaliseringen och tillvaratar dess möjligheter. Det handlar också om att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap hon beslutsfattare och rättsväsendet. Som exempel kan nämnas att IIS har valt att driva två principiellt viktiga rättsfall i domstol för att få klarhet i rättsläget.