Rättslösheten hos arbetskraftsinvandrare som utvisas: (S) som pressas av SD och LO?

Många har, med rätta, upprörts över den nyligen uppmärksammade utvisningen av Tayyab Shabab, en skicklig mjukvaruutvecklare, som drabbats mycket hårt av ett bagatellartat och sedan länge kompenserat misstag rörande pensionsavsättningar från en tidigare arbetsgivare. Fallet är dock bara den yttersta toppen av ett isberg av rättslöshet hos arbetskraftsinvandrare i Sverige. Det framgår inte minst av den oberoende organisationen Centrum för rättvisas granskning av 450 pågående och avslutade utvisningsärenden från Migrationsverket. Rapporten visar att åtskilliga av utvisningsfallen grundar sig på bagatellartade fel och misstag, med svagt eller obefintligt rättsligt stöd. Den korta sammanfattningen, med de tre typfallen av utvisningssituationer, är lika lättläst som upprörande. Är detta en tragisk konsekvens av att regeringen pressas från både SD och LO?

Integrationsfrågan är ju en rejäl huvudvärk för regeringen, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kämpar onekligen, med blandad framgång, med att hitta olika åtgärder för att integrera de många nyanlända. Så hur kan det komma sig att de ledande politiska beslutsfattarna är så tysta kring Migrationsverkets inhumana krypskytte mot den integration som faktiskt fungerar?

Det hela väcker elaka tankar om vad som kan vara styrande drivkrafter bakom den politik vi nu ser. Här är några hypotetiska tankespår som man innerligt hoppas inte är sanna:

  • ”LO gillar inte arbetskraftsinvandringen, därför behöver den begränsas oavsett vilket.”
  • ”Ju mer vi underlättar för invandring för tredje land, desto fler kommer rösta på SD.”
  • ”Det förekommer så mycket fuffens med bärplockning, enkla serviceyrken m.m., så det är nödvändigt att vara supernitisk. Att även ärligt arbetande IT-proffs stryker med får ses som bondeoffer i sammanhanget”.
  • ”De här IT-proffsen är ju ändå bara lyxlirare, de kan ordna jobb på annat håll även om de blir utvisade.”
  • ”OK, de är kanske inte lyxlirare, men deras uppdragsgivare är idel IT-bolag och annat näringslivsfolk som det är svårt att tycka synd om.”

Ju längre ner i listan, desto mer Jante. Förutom att det som nu sker innebär personliga tragedier för ärligt arbetande arbetskraftsinvandrade och på arbetsmarknaden efterfrågade människor och deras familjer, så är det en katastrof för Sverige som ledande, talang-attraherande IT-nation. Om det nu är good-ol’ Jante som gör sig gällande så sker det till ett VÄLDIGT högt pris, både personligt och samhällsekonomiskt. Så varken vill, eller behöver, vi väl ha det i vårt land?

PS. ”Men Migrationsverket är ju en självständig myndighet, vi kan inte styra över hur de fattar sina beslut.” Eller hur? Som om befattningshavarna på Migrationsverket, eller andra myndigheter, skulle vara oberoende av de politiska vindarna.