Integration: Inte alltid som det är 100 procent optimism…

I slutet av september ordnade IT&Telekomföretagen, tillsammans med Sigma IT Consulting, Ants och Kattis, ett matchningsmöte mellan ett femtontal asylsökande med IT- och telekombakgrund och lika många företagsföreträdare. Vår enkätutvärdering, med 11 svarande asylsökande, visade att nio av dem haft uppföljande kontakter med arbetsgivarna (och där vi vet att minst fyra fått anställning). På frågan om de var optimistiska att få jobb var svaret entydigt, se diagram nedan.

100 procent optimistiska

 

Att det sedan återstår vissa praktiska utmaningar för både arbetsgivare och kandidater, i form av myndighetssamverkan, samordningsnummer, spårväxling från asyl- till arbetskraftinvandring, boende, körkort m.m. är en annan historia. Men låt oss inte fastna på detta en fredageftermiddag…