IT

Vad har vårdföretag och IT-företag gemensamt egentligen? Ganska mycket, och alltmer, skulle jag vilja påstå. Att den insikten nu börjar få bredare förankring var en av de saker jag fick bekräftat i förra veckan, då vi på IT&Telekomföretagen för första gången anordnade en gemensam aktivitet med vår syster-organisation Vårdföretagarna – en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi.

Temat för mötet var naturligtvis digital teknik i vård och omsorg, och syftet att till att börja med få en liten inblick i varandras verksamheter och utmaningar. Vad har vi för gemensamma utmaningar? På vilket sätt kan vi samverka? Ska vi samverka över huvud taget? Totalt var vi drygt trettio personer som inspirerades av konkreta exempel på hur företag inom vård och omsorg redan idag har digitaliserat vissa av sina arbetsprocesser, och hur de skulle vilja att förutsättningarna såg ut för att driva detta viktiga arbete vidare. Vi fick en inblick i vilken skillnad både digitala verktyg och digitaliserade processer kan göra – inte minst för vårdtagare – men också i ett trögrörligt och långsamt Landstingssystem. Hur ska man överhuvudtaget kunna förändra arbetsprocesser om man inte är villiga att förändra ersättningsmodeller och ramverk?!

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd med ansvar för innovation, digitalisering, eHälsa och patientnära tjänster var också på plats och kunde peka på att förändringar är på väg. Att man bland annat nu också ska kunna få ersättning för läkarbesök som genomförs via nätet inger vissa förhoppningar.

Också Henrik Moberg från Socialdepartementet pekade på progress och utlovade att den nya eHälsovisionen skulle kunna komma att omsättas i konkreta aktiviteter, exempelvis inom området standardisering, redan nu under hösten.

Så visst kunde vi vid mötets slut konstatera att vi har en gemensam vision att samverka kring. Våra medlemsföretag har stor nytta av att både fortsätta träffas, och att gemensamt driva på för att vården och omsorgen i Sverige på bästa sätt kan nyttja digitala lösningar för att möta de utmaningar vi står inför.

Som Hammad Al-Saaid, läkare, entreprenör och grundare av Riddarens Vårdcentral uttryckte det:

Små som stora aktörer måste jobba ihop för att Sverige ska leda inom e-hälsa 2025!