Hur mycket bredband blir det för 850 miljoner?

Regeringen meddelade i fredags att de vill lägga ytterligare 850 miljoner kronor på bredbandssatsningar i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.

Jag säger som tidigare ; nya fräscha medel till bredband på landsbygden är givetvis välkommet – även om det denna gång inte handlar om några miljarder. Bortsett från att det trots detta tillskott kommer att krävas ytterligare satsningar, och en betydligt mer aktiv bredbandspolitik från regeringens håll, har jag två uppmaningar till regeringen:

Ett: Säkerställ att pengarna hamnar på rätt ställe. Det vill säga att de skjuts till där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Marknadsaktörernas investeringsvilja är stor och när rätt förutsättningar ges från offentliga aktörer räcker dessa investeringar längre. De offentliga medlen måste därför, för att göra största möjliga nytta, läggas i områden som inte är kommersiellt intressanta.

Två: Ställ tydliga krav på att de som får del av bredbandsstödet använder dem så klokt som möjligt genom att bygga robust och framtidssäkert enligt branschens nya vägledning för robusta fibernät Robust fiber. Anvisningarna baseras på branschens samlade kunskap och erfarenhet och anger minimikrav för planering, projektering, förläggning eller dokumentation av fibernät.

Pengar är så mycket mer värda när de används klokt; se nu till att dessa 850 miljoner kronor räcker så långt det bara är möjligt i arbetet med att säkerställa att alla i Sverige får tillgång till en bra och framtidssäker digital uppkoppling!