Hej(a) Jonas Wiström VD på ÅF,

Toppen att du personligen, och ÅF, går ut via DI Debatt och skriver under på att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga som berör oss alla!

Att du i egenskap av företagsledare betonar detta, och nu adresserar männen i din egen organisation (76 procent av medarbetarna!) att aktivt bidra till att förbli en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig den bästa kompetensen, såväl män som kvinnor, är naturligtvis en viktig markering med stor potential att uppnå verklig effekt.

Väldigt bra att du också avslutar med att inte nöja dig med din egen organisation utan vänder dig till alla män i branschen med frågan: hur kan just du bidra till lösningen?

För i många fall är det just där den berömda skon klämmer. Det är inte i huvudsak insikt om att jämställdhet är bättre för affärerna som saknas, utan kunskap om vad som faktiskt kan göras för att lyckas bli en jämställd organisation och bransch med förmåga att attrahera alla de bästa talangerna. Att prata och tycka är enkelt, att aktivt åstadkomma kräver mer.

Dessbättre, inte minst för er män som nu fått frågan vad just ni kan göra, är inte ämnet så höljt i dunkel som det ibland verkar. Att berätta att du börjat ta del, och dra lärdom av, en del av all den kunskap och erfarenhet som redan finns kan vara ett nog så bra svar. Vill du gå ett steg till så finns verktyg för att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer också att tillgå.

Ett av dem är Womentor, ett årslångt mentor- och ledarskapsprogram som på ett avgörande sätt skiljer sig från andra genom att inte enbart rikta sig till enskilda individer utan till hela företaget som aktivt engagerar sig i ett förändringsarbete. De IT- och telekomföretag som deltar, 26 stycken i år, utser en kvinnlig medarbetare i chefsposition som adept till mentorprogrammet och sätter samtidigt upp mätbara och konkreta mål för hur företaget ska uppnå en ökad andel kvinnliga ledare. Att det är företagets VD som skriver under på deltagandet och på att (som minimum) själv närvara vid den workshop för företagsledare som anordnas under året, är kanske ändå det mest avgörande för att programmet ger resultat.

Flera av de företag som aktivt och engagerat har varit med i Womentor har idag en högre andel kvinnor i ledande positioner än snittet i branschen och klättrar i rankingar av typen ”mest attraktiva arbetsgivare” bland både kvinnor och män. Vad säger du Jonas, visst låter det skräddarsytt för era utmaningar? Att ÅF ansöker om att vara med i Womentor 2017 vore väl ett perfekt svar på frågan om hur just du kan bidra, med mer än uppmanande (om än så viktiga) ord?

Osa senast den 28 oktober!

(Du som händelsevis inte heter Jonas Wiström och är VD på ÅF, men tycker att Womentor låter som ett intressant verktyg för ditt företag är naturligtvis också varmt välkommen att vara med. All fakta och anmälan hittar du här!)