Sanningen – inte så komplex att förklara

”Väljer man som villaägare att låta Gavlenet gräva ner fiber till sitt hus så är man därefter låst till dem. Den informationen går ut via företagets kundtjänst och personal på fältet. Nu kan Gefle Dagblad visa att det inte är sant.” Detta läser jag i min nyhetsrapportering idag. Längst ner på sidan kan läsarna markera hur de känner efter att ha läst artikeln, och jag är inte förvånad över att den arga gubben fått 186 markeringar i skrivande stund. Själv vill jag markera alla tre till höger: ”Wow” som i förbluffad, men också ”Ledsen” och ”Arg”.

För om det som står i artikeln stämmer – att en aktör på bredbandsmarkanden väljer att både undanhålla och ge felaktig information till sina kunder för att de inte ska ansluta sig till konkurrenter – är det naturligtvis oacceptabelt. Och föga förvånande att kundernas förtroende för en sådan aktör blir lågt.

Målet för alla seriösa aktörer är att alla kunder ska vara nöjda. I det ingår naturligtvis att kunderna förstår vad de köper och på vilka premisser. För en bransch som vår, där kundernas förtroende för oss av olika anledningar är relativt lågt och där produkt- och tjänsteutvecklingen går så fort att det som kund kan vara svårt att begripa sig på och göra kvalificerade jämförelser av leverantörernas erbjudanden, är detta en stor utmaning. Lägg därtill att det vi köper – exempelvis fiber för att få tillgång till bra uppkoppling i vår villa – har så stor betydelse för oss gör inte utmaningen mindre. Kundernas krav och förväntningar är höga, och konkurrensen på marknaden är hård. Vilket är helt i sin ordning.  Båda sakerna driver marknaden framåt och gynnar de seriösa aktörer som arbetar hårt och investerar mycket i att möta den utmaningen. Både för att leva upp till kundernas förväntningar, och för att bättre förtjäna deras förtroende.

I förra veckan höll jag i ett möte för en stor grupp med representanter för ett flertal av våra medlemmar som levererar just fiber till villor. Fokus för mötet var att gemensamt se över hur avtalsvillkoren för fiber till villa kan förtydligas och förbättras, till gagn för konsumenterna. Att det finns förbättringspotential, och en gemensam ambition att tillvarata den, rådde det inget tvivel om. Jag fortsätter envist hävda att inga seriösa aktörer vill lura eller vilseleda sina kunder – de vet att ingen i längden vinner på missnöjda kunder. Jag är övertygad om att också Gavlenet vet detta.

Att de trots det har agerat som de gjort, och i och med det missbrukar konsumenternas förtroende både för dem själva och för sina konkurrenter i branschen, är därför förbluffande. Och minst sagt beklagligt.

Jag tycker att det är mycket bra att Gefle Dagblad uppmärksammar och belyser den här aktörens mycket tveksamma metoder. Att fler kunder blir medvetna om att det inte är så här det ska gå till gynnar både kunderna och de aktörer i branschen som hellre konkurrerar på flest nöjda kunder än på att stänga ute andra leverantörer med hjälp av missledande försäljning. Det är inte så komplext att förklara.