Den verkningslösa, konfiskatoriska kemikalieskatten

Om du reflexmässigt avfärdar branschkritik mot ny beskattning, varsågod och sluta läs här. Om du tycker att miljöbeskattning ska ha positiva effekter på miljön och tror att IT- och vitvaruleverantörer har en viktig roll i att främja ett hållbart samhälle, läs vidare och försök att behålla lugnet.

”Lärarlösa lektioner” var ett begrepp som på 1980-talet kom att symbolisera hur ett hugskott i en utredning plötsligt får eget liv och nästan blir beslutat. Motsvarigheten i ”modern tid”, dvs nu år 2016, riskerar att bli ”Skatt på vissa kemikalier i konsumentvaror”. En vällovlig tanke att fasa ut farliga ämnen i vitvaror och elektroniska produkter har nämligen landat i ett förslag som är i bästa fall verkningslöst ur miljösynpunkt, samtidigt som telefoner, datorer, kylskåp och andra elektronik- och vitvaror bli upp till 400 kronor dyrare för konsumenten. Och – som om inte det vore nog – kommer föra med sig en massiv och tillväxthämmande byråkrati för myndigheter som Skatteverket och Tullverket.

I förslaget, som nu riskerar att slinka igenom i den pågående budgetprocessen om inte någon i regeringen tar sitt förnuft till fånga, föreslås bland annat en generell skatt på flamskyddsmedel. Denna, i form av en punktskatt på elektronik- och vitvaror levererade i Sverige, är tänkt att inbringa 2,4 miljarder till statskassan.

Låt oss till att börja med beakta det faktum att elektronik- och vitvaruleverantörer är skyldiga att ha flamskyddsmedel i sina produkter, för att dessa ska uppfylla rådande el- och brandsäkerhetskrav. Vissa av dessa flamskyddsmedel är de facto skadliga för hälsa och miljö, medan andra är betydligt bättre. Här har svenska företag redan åstadkommit mycket genom att i åratal ha arbetat mycket målmedvetet med att övergå till allt mindre miljöskadande ämnen, exempelvis genom att i högre grad frångå sk bromerade flamskyddsmedel till mer skonsamma fosforbaserade. IT-branschen har under lång tid miljöanpassat sina produkter långt utöver gällande lagstiftning, och här finns också ett antal startup-företag som har som affärsidé att utveckla mer klimatvänliga och mindre skadliga alternativ.

Ett första och ganska så grundläggande fel med det föreliggande skatteförslaget är att det inte tar någon hänsyn alls till skillnaderna i miljöeffekt mellan olika sorters flamskyddsmedel – det vill säga i vilken de grad de faktiskt är skadliga för miljön eller hälsan. I stället har man valt att ge partiella avdragsmöjligheter baserat på med vilken metod flamskyddsmedlet tillsatts i produkterna, vilket är helt irrelevant ur miljösynpunkt.

Fel nummer två är att bara produkter som levereras i Sverige ska beskattas. Ja, du läste rätt. Om du alltså köper din telefon från en utländsk leverantör via nätet, slipper du skatten. Argumentet är att handeln via nätet är ”obetydlig”, vilket rimmar illa med det faktum att e-handeln av elektronik- och vitvaruprodukter utgör ca 25 % av den totala konsumtionen idag. Att främja internationell e-handel är väl inte fel i sig, men att ge den otillbörliga fördelar gentemot svenska företag i form av omvänd tull som drabbar tillväxt och sysselsättning här hemma är just det: fel.

Och så där fortsätter det, med fel på fel rakt igenom förslaget. Vill du sätta dig in i detaljerna ordentligt rekommenderar jag dig att läsa det brev, inklusive bilagor, som vi på IT&Telekomföretagen i samverkan med ett antal branschorganisationer och enskilda leverantörer skickade till Nina Cromnier, GD på Kemikalieinspektionen igår, med en uppmaning till Kemikalieinspektionen att medverka till att finansdepartementet återremitterar skatteförslaget på kemikalier i vissa konsumentvaror.

Läs med fördel också detta inlägg i debatten: Den föreslagna kemikalieskatten missar målet totalt, av Hans Wendschlag som är europeisk hållbarhetschef på HP och medlem i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

Vi har tillsammans under flera års tid försökt peta in lite förnuft i utredningsarbetet, men har fått i det närmaste obefintligt gehör. Det vi nu kan hoppas på är att en bredare allmänhet förstår att regeringen håller på att begå ett klimatpolitisk klavertramp i miljardklassen.

Vill du veta mer om hur kemikalieskatten drabbar dig som konsument,  och hur du kan bidra till att stoppa den besök Kemikalieskatten.se!