Dags för IT i rut-avdraget

Den 1 augusti utvidgades rut-avdraget så att det nu också ges för IT- och flyttjänster. IT&Telekomföretagen har arbetat för detta i flera år och det kommer inte bara att öka efterfrågan för den här typen av tjänster i våra medlemsföretag utan också öppna upp för en helt ny marknad. Men halveringen av rut-avdraget kan innebära att det totalt inte blir lika många jobb som man hoppas.

Utvidgningen av rut-avdraget är en del av den blocköverskridande överenskommelsen om migrations- och integrationspolitiken från i höstas. Almega och IT&Telekomföretagen är självklart positiva men delar samtidigt oron med Företagarna och Arbetsförmedlingen att taket för hur mycket privatpersoner får dra av halverades vid årsskiftet.

– Vi har arbetat för detta i flera år och det kommer inte bara att öka efterfrågan för den här typen av tjänster i våra medlemsföretag utan också öppna upp för en helt ny marknad.

Det säger IT&Telekomföretagens näringspolitiska chef Ellinor Bjennbacke och konstaterat samtidigt att de konkreta följderna kan bli att man tvingas välja mellan städ- eller trädgårdstjänster och hjälp med att installera den nya routern eller operativsystemet.

– Det skulle innebära att det inte blir lika många nya jobb som man hoppas nu. Det vore olyckligt om nya arbeten inom IT, flytt och trädgård ersätter arbetstillfällen inom det traditionella rut.

En Demoskopundersökning 2013 som genomfördes 2013 på uppdrag av Almega och IT&Telekomföretagen, visade tydligt att den grupp som både drabbas mest av it-relaterade problem i hemmet och som också var mest intresserade av att köpa skattereducerade IT-tjänster är personer över 65 år.

– Många löser i dag sina IT-problem med hjälp av vänner och familj. Det finns inga officiella beräkningar på hur många de svarta tjänsterna är. Klart är dock att det finns få företag som säljer den här typen av tjänster till privatpersoner, därför att priset är för högt.

Förutom halveringen av rut-avdraget finns det också en oro över att lagen inte är tillräckligt flexibel och öppen för anpassning allteftersom tekniken utvecklas och behoven förändras.

– Tekniken utvecklas väldigt snabbt. Som avdraget är utformat  nu utesluts reparationer, handledning och rådgivning som sker utanför hemmet via till exempel telefon eller digitala kommunikationsmedel. Detta är något som kommer att behöva ses över inom en snar framtid, avslutar Ellinor Bjennbacke.

/Lotta Oom

Artikeln är tidigare publicerad på almega.se: Dags för IT och flytt i rut-avdraget

Mer om RIT

Demoskopundersökning – svenska konsumenters intresse av att  köpa skattesubventionerade IT-tjänster

Svenska konsumenter vill kunna köpa skattesubventionerade IT-tjänster likväl som hushållstjänster. En rättighet för alla menar vissa – en onödig lyx menar andra. Demoskop har på uppdrag av IT&Telekomföretagen undersökt förutsättningarna för hjälp med IT-tjänster i hemmet.

IT-tjänster som omfattas

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att i hemmet ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

  • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
  • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag. Mer information hittar du här hos Skatteverket.