Debatt: Domen gör iphone 450 kronor dyrare

Den 10 juni meddelade Högsta domstolen att den fastställer hovrättens dom mellan Telia och Copyswede, vilket innebär att Telia ska erlägga 73 miljoner kronor i privatkopieringsersättning för iPhone som importerats till Sverige. Det betyder att telefonen blir dyrare och att konsumenten dubbelbeskattas, skriver IT&Telekomföretagens Anne-Marie Fransson, Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter och Klas Elm, vd, ElektronikBranschen i en debattartikel på Aftonbladet Debatt.

HDs dom blottlägger hur föråldrad lagstiftningen är. Det gör också att frågan inte längre är juridisk utan rent politisk. Privatkopieringsersättningen, eller kassettavgift, används för att upphovsrättshavarna ska få ersättning för förluster i samband med konsumenternas privatkopiering av exempelvis musik och filmer, men den missar målet då användare i allt mindre utsträckning verkar använda mobiler i det syftet. Vill riksdagen att konsumenterna i praktiken ska betala en gigabyteskatt?

Det är konsumenterna som betalar privatkopieringsersättningen, det är har EU-domstolen fastlagt. När Högsta domstolen meddelar att iPhones ska omfattas av ersättningen innebär det också en kostnadsökning för konsumenten.

Upphovsrätt är nödvändig för innovation, kreativitet och för att främja konstnärligt skapande. Upphovsrättshavarna ska givetvis ha en skälig ersättning för den privatkopiering som fortfarande förekommer. Men nuvarande lagstiftning innebär att ersättningen ökar i takt med att internminnet i mobiltelefonen blir större, samtidigt som allt pekar mot att privatkopieringen i princip upphört.

Musikbranschen rapporterar att mer än 80 procent av musikförsäljningen är strömmade tjänster. Fysiska cd-skivor utgör ca 10 procent, till ett värde av ungefär 120 mkr.

De som lyssnar på musik via strömmade tjänster har i de flesta fall betalat en prenumeration och därmed också ersatt upphovsrättshavarna. Med privatkopieringersättning som kan uppgå till 450 kr för en smart mobiltelefon tvingas alltså konsumenterna betala två gånger för samma rättighet.

Copyswedes krav på privatkopieringsersättning innebär en halv miljard kronor baserat på 2015 års försäljning av smarta mobiler, surfplattor och pc. En halv miljard som de kräver att konsumenterna ska betala.

Högsta domstolen fokuserar på begreppet ”särskild ägnad”, eftersom det finns samma funktioner i en iPhone som det fanns i en mp3-spelare när lagen skrevs för tio år sedan, så anses också en smartphone vara ”särskilt ägnad” för privatkopiering.

HD går inte särskilt djupt in på frågan om hur många som privatkopierar utan konstaterar att olika undersökningar visar skilda resultat men att ”mobilerna används för privatkopiering i en inte oväsentlig omfattning”.

När HD tolkar lagen på detta sätt, är det dags att för en moderniserad lagstiftning. Det är stötande att lagstiftningen får dessa konsekvenser. Det är orättvist mot konsumenterna och det solkar bilden av Sverige som ett modernt digitalt samhälle. När skillnaden mellan upphovsrättslagen och verkligheten blivit allt för stor, riskerar respekten för upphovsrätten att återigen att urholkas.

Riksdagen har avslagit enskilda motioner med krav på förändring med hänvisning till kommande EU-lagstiftning. Vi vet inte hur länge en sådan dröjer, men Finland (och Norge) har valt att reformera ersättningen genom ett modernare system som inte slår mot konsumenterna eller får orimliga konsekvenser när tekniken ger oss nya möjligheter.

HDs dom innebär därför ett ännu starkare krav på politikerna att skyndsamt påbörja arbetet med ett nytt system. För varje år det gamla bibehålls beskattas konsumenterna med minst en halv miljard.

Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter

Klas Elm, vd, ElektronikBranschen

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen