Välfärdsteknologi på spanska – ¿cómo se dice?

Efter snart nio månader på IT&Telekomföretagen inser jag att det finns mycket kvar att göra innan vi nått vårt mål – att etablera ett nationellt Välfärdsteknologiforum. Men om vi tycker att vi har långt kvar innan en minister pekas ut som ansvarig eller sammanhållande för allt som har med digitaliseringen av välfärden att göra, kan jag konstatera att vi jämfört med Spanien ligger ljusår före.

Min uppfattning bygger på intryck från ett seminarium arrangerat av Ceapat, det spanska hjälpmedelsinstitutet, där jag var en av talarna i måndags. Temat på det rundabordssamtal jag var en av fem deltagare i var ”Accessability, technology and society”.

Mitt budskap under samtalet var att vi i Sverige har gått från en syn på äldre och funktionsnedsatta, och hur vi skapar trygghet och delaktighet för dem, som kollektiv till att istället ha ambitionen att möta individuella behov och se var och en som den person hen är. Att ”målgruppen” för vård och omsorg idag är unika individer med egna behov, för vilka det är viktigt att själva kunna få välja bland ett utbud av både fysiska och digitala hjälpmedel med olika design och uttryck.

Jag lyfte också fram att vi i Sverige nu börjar se en trend där kommuner och landsting när de handlar upp välfärdsteknologi lägger stor vikt vid att erbjudas ”öppna” plattformar och interfaces. Det vill säga att som köpare ha möjlighet att i efterhand kunna addera och komplettera med vilka digitala produkter och tjänster som helst till plattformen, oberoende av leverantör.

Budskapet togs mycket väl emot och representanterna från Ceapat konstaterade att det spanska samhället har långt kvar innan de ens uppnått sådant vi i Sverige idag mer eller mindre tar för givet, som att krav finns på att äldre och funktionsnedsatta ges bra tillgänglighet till offentliga lokaler till exempel.

Ibland är det bra att resa bort för att bättre se hur det är hemma!

Seminariet jag deltog i var en del av en ”internationell vecka” för erfarenhetsutbyte arrangerad av Ceapat, där åtminstone ett par svenska företag också fanns på plats för att titta närmare på den spanska marknaden – som faktiskt till stor del också är svensk: drygt 150 00 svenskar varav många pensionärer bor helt eller delvis i Spanien.