Sverige behöver axla Storbritanniens digitala ledartröja

Storbritanniens förestående utträde ur EU innebär att vi har tappat en vän och allierad i många frågor, inte minst i de som rör handel och ekonomi. Storbritannien har varit det enda större EU-land som Sverige i nästa alla frågor som rör ekonomisk politik, och inte minst digitalisering och frihandel, delat synpunkter med. De har tillsammans med Norden, Beneluxländerna, delar av Baltikum och Irland den mest utvecklade och exportberoende kunskapsintensiva ekonomin inom EU.

Att Storbritannien lämnar EU kan också komma att påverka den svenska tjänstesektorn negativt. Sveriges tjänsteexport till Storbritannien utgör hela 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport och en femtedel av Sveriges export av immateriella rättigheter, enligt SCB:s statistik över tjänsteexporten för 2015.

Efter Brexit kommer kvarvarande kunskapsintensiva ekonomier i unionen att behöva stärka sin samverkan avsevärt. På gott och ont finns där en stor förbättringspotential. Flera nya rapporter har också visat att Sverige står inför ett vägval. Och att samverkan med andra ekonomiskt progressiva länder är ett måste för att balansera en mer konservativ och protektionistisk politik.

Än så länge är Sverige en digital champion. Samtidigt går utvecklingen fort, och många länder är på väg ikapp och förbi. Riksrevisionens nya rapport om digitaliseringen av staten visar t.ex. att det finns enormt mycket kvar att göra. Och att behovet av en politik som förstår och tar hänsyn till digitaliseringen är ett måste.

För att inte hamna i bakvattnet behöver Sverige nu göra sin röst tydligare hörd i EU. Vi behöver driva en politik som tillvaratar digitaliseringens och globaliseringens möjligheter. Den rösten kommer annars att bli markant svagare efter Storbritanniens utträde.

Nu om någonsin bör Sverige därför ta på sig den digitala ledartröjan i Bryssel.

Lästips:

Riksrevisionens rapport om digitaliseringen av offentlig förvaltning: http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2016/Mer-maste-goras-for-att-digitalisera-den-offentliga-forvaltningen/

Top of Digital Europes rapport om samverkan kring digitalisering i Östersjöregionen: http://topofdigital.eu/wp-content/uploads/2015/03/SODR_report_web.pdf

Boston Consulting Groups rapport om digitaliseringen av europa: http://www.bcg.dk/documents/file209395.pdf

Stefan Fölster om Brexits möjligheter för Sverige och EU: http://www.svd.se/sa-kan-brexit-bli-en-fordel-for-europa/om/eus-framtid-efter-brexit