Nätverkande för ett digitalt Europa

Att gå upp 04.15 en onsdagsmorgon för att åka till ett möte i Amsterdam kan få en att fundera över om man gör rätt saker i livet. Men man är väl inte sämre än att man kan ändra sig. Summeringen av dagen: ett mycket bra möte med många nya ansikten och kontakter att arbeta vidare med, för att tillsammans uppnå ett Europa som på bästa sätt tillvaratar digitaliseringens möjligheter på hälso-området.

Syftet med min resa var att delta i ett möte arrangerat av Microsoft, på temat ”Accelerating Cloud Adoption in Healthcare, Call to Action” i syfte att få politiker och beslutsfattare på europeisk nivå att bättre förstå vikten av att använda molnbaserade lösningar inom hälsoområdet.  Ytterst syftade mötet till att också utforma ett upprop kring införande av molntjänster inom EU och hälsoområdet.

En generell slutsats jag drar efter dagen är att många medlemsstater inom EU nu har börjat ta fram digitala strategier för hälso- och sjukvård, som ofta tar sin utgångspunkt i hur sociala medier används.

Från Irland presenterade Richard Corbridge, CIO på Health Service, exempelvis hur de där knutit samman vården genom att tillämpa molnlösningar och bygga en nationell portal. Corbridge beskrev nästan lyriskt hur de tagit fram 45 000 nya digitala identiteter och har som mål att ge 10 000 medarbetare inom vården access till digitala lösningar innan utgången av 2016. Att de dessutom ser som sin uppgift att underlätta och effektivisera arbetsprocesser genom att digitalisera och ge medarbetarna de redskap de efterfrågar för att förbättra för patienter, är glädjande.

På mötet träffade jag också CIO från Norska Hälso-Direktoratet, Helge Blindheim, Peter Gille, CEO, Cambio, och Carmen La Plaza Santos som är Deputy Head of Unit DG Connect European Commission, dvs ansvarig för att få EU att enas kring digitalisering.

Carmen La Plaza Santos beskrev vilken vikt kommissionen lägger på både teknisk och semantisk interoperabilitet utifrån ett gemensamt europeiskt helhetsperspektiv. Begrepp och standards måste vara pan-europeiska. Lyckas Europa inte med att få till gemensamma standards att bygga en framtid på, finns uppenbara problem. Att kommissionen nu aktivt driver de här frågorna betyder att även vi, IT&Telekomföretagen också måste involvera oss än mer.

Deltagandet och nätverkandet är bara det mer än värt en väldigt tidig morgon!